Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Čestitke novim doktoricam in doktorjem znanosti Univerze v Mariboru!

V četrtek, 9. junija 2022, je s promocijo rektorja prof. dr. Zdravka Kačiča, deset novih doktorjev znanosti zaključilo še zadnje dejanje doktorskega študija. S sprejemom zaveze so izpolnili pogoje za najvišji akademski naziv doktor znanosti.

22354X6098

Nove doktorice in doktorji znanosti so:

 • Vid Vončina (FERI)               

Mentor: red. prof. dr. Miro Milanovič

Naslov: Sprotno ocenjevanje stanja prenapetostnih odvodnikov v elektroenergetskem omrežju                 

 

 • David Bajec (FKKT)

Mentor: doc. dr. Andrej Pohar

Naslov: Katalitska aktivacija metana za pretvorbo v višje ogljikovodike z mikrokinetičnim opisom           

                                          

 • Maja Žibert (FKBV)               

Mentor: red. prof. dr. Črtomir Rozman

Naslov: Ocena scenarijev razvoja dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah s simulacijskim modelom sistemske dinamike

                                                                                      

 • Douglas Mackinnon (FKBV)

Mentor: red. prof. dr. Martin Pavlovič

Naslov: The Impact of Proprietary Varieties on the U. S. Hop Markt 2000-2020    

                                                     

 • Jurij Jančar (FGPA)                              

Mentor: red. prof. dr. Miroslav Premrov

Naslov: Nadgradnje obstoječih stavb z lahkimi lesenimi konstrukcijami s stališča potresne odpornosti

                                                         

 • Eva Lorenčič (EPF)

Mentorica: red. prof. dr. Mejra Festić

Naslov: The Impact of Macroprudential Policy Instruments on Financial Stability             

              

 • Tine Pajk (FNM)               

Mentor: red. prof. ddr. Boris Aberšek

Naslov: Razvoj didaktičnega modela za neformalno in formalno izobraževanje, temelječega na sodobnih tehnologijah in mobilnih aplikacijah              

 

 • Natalija Špur (FNM)

Mentor: red. prof. dr. Andrej Šorgo     

Naslov: Vpliv čustveno-motivacijskih, družbeno-ekonomskih in spoznavnih dejavnikov na ohranjanje ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 v severovzhodni Sloveniji            

 

 • Maja Žulj (FNM)                              

Mentorica: doc. dr. Brigita Ferčec

Naslov: Integrabilnost in linearizabilnost persistentnih 𝑝:−𝑞 resonantnih polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb

                                          

 • Špela Šalamon (MF)

Mentor: red. prof. dr. Uroš Potočnik

Naslov: Genetski polimorfizmi in izražanje kandidatnih genov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo


Kategorije

Datum

 • 9. Jun 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri