Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov

Na Univerzi v Mariboru študenti izpolnjujejo anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov oziroma t. i. študentsko anketo.

Untitled_1.5.1

Z rezultati ankete pridobimo povratno informacijo o kakovosti izvedbe študijskega procesa. Študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter odgovarjajo na vprašanja o ustreznosti vrednotenja študijske obremenitve študentov pri posameznih učnih enotah.

Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezno, a hkrati anonimno.

Več o anketi si lahko ogledate v predstavitvenem posnetku!

Anketo za posamezno učno enoto lahko izpolnijo po opravljenem izpitu oz. zaključnem preverjanju znanja, v času vpisov pa za vse učne enote tekočega letnika. Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v višji letnik, absolventsko leto in za izdajo diplome.

Uporaba rezultatov študentske ankete

Študentska anketa se izvaja predvsem z namenom:

  • pridobivanja mnenja študentov za ocenjevanega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, za dekana članice in predstojnika oddelka/katedre/instituta glede posameznikovega pedagoškega dela in odnosa do študentov;
  • pridobivanja mnenja študentov o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev za organe članice Univerze;
  • pridobivanja mnenja o dejanski študijski obremenitvi študentov pri posameznih učnih enotah;
  • ugotavljanja in odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti pri pedagoškem delu in neustreznega vrednotenja študijske obremenitve študentov pri posameznih učnih enotah (spremembe študijskih programov oz. števila točk ECTS za posamezno učno enoto);
  • oblikovanja mnenja študentov o pedagoškem delu in odnosu posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca do študentov v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
  • izboljšanja kakovosti izvedbe in strukture študijskih programov;
  • ustvarjanja pozitivne tekmovalne klime med zaposlenimi.

Anketa je anonimna!

Na tehničnem nivoju (aplikacijski in podatkovni nivo) se anonimnost zagotavlja s tem, da se identifikacijski podatki anketiranca (enolični identifikacijski atribut) ne shranjujejo in niso shranjeni ne v bazi (tabeli) odgovorov in tudi ne v kakšni drugi obliki ali podatkovni bazi, da bi bilo možno ustvariti povezavo med odgovori in posameznim anketirancem.

Nadaljnje analize in obravnave rezultatov, kot je opredeljeno v pravilniku, se izvajajo na podlagi tabele odgovorov.

Več informacij: https://www.um.si/kakovost/studentska-anketa/


Več novic

Zapri