Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

65. letnica Ekonomsko-poslovne fakultete: Trajnost skozi odgovorno ekonomsko in poslovno delovanje

V četrtek, 6. junija 2024, so se Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki praznuje 65. letnico obstoja, na slovesnosti ob dnevu fakultete pridružili rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič, župan MO Maribor, g. Saša Arsenovič ter predsednik Združenja Manager, dr. Iztok Seljak, direktor Hidria Holding.

EPF_6.6.-15

V okviru dneva fakultete so na strokovni okrogli mizi z naslovom Trajnost skozi odgovorno ekonomsko in poslovno delovanje, sodelovali David Kovačič, direktor SPAR Slovenija, mag. Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, mag. Sabina Sobočan, managerka leta 2022, direktorica Varis Lendava, Marta Kelvišar, managerka leta 2023, direktorica Adria Dom in mag. Andrej Plos, predsednik uprave Sava pokojninska. Ugledni gospodarstveniki, ki s svojimi podjetji krojijo slovensko poslovno stvarnost in s svojim delom postavljajo visoke standarde odgovornega ekonomskega in poslovnega delovanja, so delili izkušnje in poglede, kako lahko sooblikujemo in prispevamo k bolj trajnostni in odgovorni prihodnosti.

Ob tem pomembnem dogodku za fakulteto je prodekan za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Borut Milfelner, med drugim izpostavil, da je od ustanovitve leta 1959, fakulteta eden ključnih stebrov izobraževanja in raziskovanja na področju ekonomije in poslovnih ved v Sloveniji. Ni le akademska ustanova, ampak v okviru Univerze v Mariboru tudi pomemben sestavni del družbe, ki s svojim delovanjem prispeva k razvoju trajnostnih praks, etičnega poslovanja in družbene odgovornosti. Aktivno soustvarja standarde odličnosti ekonomskega in poslovnega izobraževanja v svetovnem merilu, saj je leta 2008 tudi uspešno akreditirala študijske programe v ECBE, leta 2009 v ACBSP in leta 2018 v AACSB, s čemer se fakulteta uvršča med 6% najboljših poslovnih šol v svetu.

Ekonomsko-poslovna fakulteta se zaveda svoje družbene vloge in odgovornosti. Zavezanost k družbeni odgovornosti se odraža v številnih projektih in iniciativah, ki jih na fakulteti izvajajo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, podjetji in nevladnimi organizacijami. Skozi te projekte spodbujajo trajnostne prakse, etično poslovanje in socialno pravičnost. Trajnost je ena od temeljnih vrednot fakultete. V študijskih programih in raziskovalnem delu posvečajo posebno pozornost trajnostnim praksam in iskanju rešitev za izzive, povezane s poslovno prakso, socialno odgovornostjo in okoljsko ter gospodarsko trajnostjo. Študente Ekonomsko-poslovne fakultete izobražujejo o pomenu trajnosti in pridobivajo znanja ter veščine, ki jim omogočajo, da postanejo odgovorni voditelji v prihodnosti.

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM je zavezana k spodbujanju etičnega poslovanja, tako v akademskem okolju kot v širši družbi, saj na fakulteti verjamejo, da so etični standardi ključni za dolgoročno uspešnost in strokovno zaupanje v poslovnem svetu. Raziskovalci, učitelji, zaposleni in diplomanti Ekonomsko-poslovne fakultete UM so ambasadorji etičnih vrednot in s svojim delom prispevajo k ustvarjanju poštenega in pravičnega poslovnega okolja.

Ob praznovanju 65. obletnice fakultete z optimizmom zrejo v prihodnost. Cilji fakultete ostajajo ambiciozni: nadaljevati z razvojem vrhunskih izobraževalnih programov, spodbujati raziskovalno odličnost, krepiti sodelovanje z gospodarstvom in družbo ter prispevati k trajnostnemu razvoju in etičnemu poslovanju.

Ob tej pomembni obletnici se želijo zahvaliti vsem, ki so skozi leta prispevali k uspehu fakultete, saj so predanost, trdo delo in zavezanost k vrednotam, ki jih zagovarjajo, ključni za uspeh in vpliv fakultete na družbo.

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM je več kot le izobraževalna institucija; je skupnost ljudi, ki verjamejo v moč znanja, sodelovanja in odgovornega delovanja, zato so ob dnevu fakultete podelili tudi priznanja najuspešnejšim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom.

Priznanje za življenjsko delo in za izjemne uspehe, dosežke ter zasluge za razvoj in prispevek k ugledu UM EPF je prejel prof. dr. Boris Snoj, priznanje za izjemne uspehe, dosežke ter zasluge za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na UM EPF je prejel prof. dr. Zlatko Nedelko, priznanje za izjemne rezultate pri pedagoškem delu in pri razvoju kakovosti pedagoškega dela na UM EPF je prejela mag. Alenka Plos, priznanje za dolgoletno izjemno uspešno strokovno sodelovanje s poslovnim okoljem in prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UM EPF je prejel viš. pred. dr. Robert Horvat, priznanje za dolgoletno predano in nadpovprečno zavzeto in učinkovito delo na strokovnem področju na UM EPF je prejela Polonca Mlakar, dipl. ekon., svečano listino za dolgoletno predano in proaktivno sodelovanje z UM EPF in promocijo fakultete v strokovnem okolju je prejela mag. Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad, priznanje za izjemne dosežke, aktivnosti ter promocijo in spodbujanje  internacionalizacije na UM EPF je prejel izr. prof. dr. Igor Perko, priznanje za izjemne dosežke na področju etike, trajnosti in družbene odgovornosti na UM EPF je prejela izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj, nagrado UM EPF za izjemne dosežke študenta je prejel Patrik Senekovič, dipl. ekon. (UN) in dekanovo nagrado za študentko leta UM EPF je prejela Pina Slaček, dipl. ekon. (UN).


Oznake


Kategorije

Datum

  • 7. Jun 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri