Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

33. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba 2024

V prostorih Univerze v Mariboru je v četrtek, 21. marca in petek, 22. marca 2024 potekalo že 33. posvetovanje Medicina, pravo in družba, ki ga s skupnimi močmi pod okriljem Univerze v Mariboru organizirajo Medicinska fakulteta in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško društvo in Pravniško društvo v Mariboru.

DSC_6093

Vsako leto s predstavitvijo najbolj aktualnih problemov, ki zadevajo medicinsko in pravno stroko in odzivom družbe na te probleme, na tem posvetovanju iščemo nanje najboljše odgovore. Letošnji posvet je bil namenjen zdravstvu, trenutno najbolj perečem problemu naše družbe in prav tako zelo aktualni razpravi o reproduktivnih pravicah in pravici do življenja. Svoje prispevke so predstavili številni domači in tuji strokovnjaki s področja medicine, prava in drugih strok v povezavi z obravnavano temo. Znova se je interdisciplinarni pristop k obravnavi aktualnih tem pokazal za izredno učinkovitega, kar nam omogoča uskladitev različnih strokovnih pogledov, izoblikovanje rešitev za odprta vprašanja ter povezovanje teorije in prakse. Tradicionalni mednarodni posvet v Mariboru je letos potekal že 33. leto v prostorih Univerze v Mariboru, na kar smo izredno ponosni. S tem ko povabimo številne domače in tuje strokovnjake, širimo vest o dobrih navezah povsod po svetu in pokažemo pot izredni pomembnosti prepletanja disciplin, sploh v času, v katerem živimo. Velikokrat  pravnike prehiti medicina, saj ta zmore več kot sme, zato ji mora stati ob strani pravo, tudi družbeni odnosi gredo bliskovito naprej, zato je zelo pomembno zavedanje, da le s skupnimi močmi in prepletanjem znanstvenih področij lahko rešimo in pomagamo reševati probleme.

Na tokratnem posvetu je udeležence že tradicionalno nagovoril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, svoje poglede na problematiko Zdravstva med javnim in zasebnim so predstavili: Ministrica za zdravje prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, prof. dr. Rajko Pirnat, s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana, prim. izr. prof. dr. Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, zdravnica družinske medicine Vesna Pekarović Džakulin, mag. Marko Bitenc, direktor Zdravstvenega zavoda Zdravje, ki je predstavil podjetniški način izvajanja javne zdravstvene službe, doc. dr. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik UM, ki je predstavila položaj zdravnikov v javnem sektorju (konkurenčna prepoved v zdravstvu), prof. dr. Karl Stöger s Pravne fakultete Univerze na Dunaju je predstavil avstrijsko izkušnjo, dr. Ana Kerševan, pogled generalne državne odvetnice na premoženjskopravne zahtevke iz naslova zdravstva, poglede na obravnavano tematiko in financiranje javnega in zasebnega zdravstva je predstavila doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS, dr. Alenka Kolar, generalna direktorica Direktorata za digitalizacijo zdravstva, je povedala več o stanju digitalizacije v zdravstvu, slednje je podpredsednik odbora za umetno inteligenco (CAI) pri Svetu Evrope Gregor Strojin spregovoril o uporabi umetne inteligence v zdravstvu.

Foto: Boris Vugrinec

Poglede na Pravico do življenja in reproduktivne pravice so predstavili dr. Marko Bošnjak, podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Božidar Voljč, predsednik državne komisije za medicinsko etiko, doc. dr. Urban Vrtačnik je predstavil zakonodajo na tem področju, poglede zdravnikov  na to tematiko so predstavili: izr. prof. dr. Milan Reljić, doc. dr. Nejc Kozar, izr. prof. dr. Faris Mujezinović, izr. prof. dr. Bojana Pinter, prof. dr. Krešimir Pavelić. Prof. dr. Miro Cerar s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil ugovor vesti pri umetni prekinitvi nosečnosti, prof. dr. Suzana Kraljić pravico do poznavanja izvora s predstavitvijo pravnih in etičnih dilem, prof. dr. Rajko Knez, ustavni sodnik, primerjalna (precedenčna) vrednotenja pravice do življenja. Poglede zdravnika na zdravniško pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in evtanazijo so predstavili prim. Jelka Reberšek Gorišek, prof. dr. Vojko Flis, Peter Golob, predsednik Odbora za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornici RS. Prof. dr. Alojz Ihan je povedal več o Dialogu med strokami, javnostjo in predlagatelji zakona o prostovoljnem končanju življenja, asist. dr. Gabriel Kavčič s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil pogled teologa na pravico do življenja. Med študenti Univerze v Mariboru je bila izvedena anketa, katere rezultate pogleda mladih na pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in evtanazijo so predstavili na posvetu.

V sredo, 20. marca 2024, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala Študentska okrogla miza na temo umetne prekinitve nosečnosti in vzporedno na MS Teams Mednarodna sekcija na teme posveta, kjer so se predstavili številni tuji strokovnjaki.


Kategorije

Datum

  • 25. Mar 2024

Deli z drugimi

Več novic

Zapri