Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

Izjava RKRS in KOsRIS glede dviga plačnih razredov za zdravnike

V medijih se pojavljajo informacije, da naj bi bila v intervetno zakonodajo vključena določba, ki bi v okviru plačnega sistema javnega sektorja omogočala dvig plačnih razredov za zdravnike v višini 6 plačnih razredov kot začasen ukrep za obdobje dveh let.

Figures of people connected by lines in a network. Communication and social networks. Cooperation and collaboration. Contact between participants, a team of employees. Society. Spread of information

Univerze, članice Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) in razisko​valni inštituti, člani Koordinacije samostojnih RAZISKOVALNIH INŠTITUCIJ SLOVENIJE (KOsRIS) ne nasprotujemo posegu v plačni sistem javnega sektorja z dvigom 6 plačnih razredov, nasprotujemo pa takšnemu dvigu samo za zdravnike. Izpostavljamo, da soglašamo s takšnim dvigom plačnih razredov, vendar izključno ob pogoju, da se vsa ostala razmerja ohranijo. Ob vzpostavitvi plačnega sistema javnega sektorja so bila postavljena razmerja med delovnim mestom visokošolskega učitelja in zdravnika, kar pričakujemo, da se ohrani tudi v prihodnje in posledično temu vsa ostala razmerja, vezana na ta osnovna izhodišča.

Za delo na področju zdravstva in medicine izobražujemo na univerzah, naši zaposleni in naši študentje pomagajo pri vzdrževanju sistema zdravstva v času epidemije, dvig plačnih razredov samo za zdravnike, bo dodatno otežil delo na univerzah in raziskovalnih inštitutih ter povzročil še večji odliv kadra, saj bo postajala razlika pri plači za delo v zdravstvu in pri delu na področju visokega šolstva ter znanosti prevelika. RKRS in KOsRIS že dolgo opozarjamo, kje vse nastajajo razlike, za katera področja kader odhaja in ni možno dobiti novega, predvsem zaradi nestimulativnih plač in pogojev, ki niso ustrezni za delo v visokem šolstvu in znanosti. Prav tako izpostavljamo, da se bodo zdravniki s takšno spremembo dvignili nad delovna mesta v plačni skupini B, kar ne bo več ustrezalo niti ravni odgovornosti, niti pristojnosti zaposlenih na teh delovnih mestih.

Izpostavljamo, da univerze v času epidemije ravnamo odgovorno in skrbimo, da izvedbo študijskega procesa prilagajmo trenutni situaciji, da pomagamo tako univerzitetnim klinikam, bolnišnicam, domovom starostnikov in zdravstvenim domovom pri delovanju sistema zdravstva. Raziskovalni inštituti pomagamo na vseh področjih, kjer smo vključeni in prav tako skrbimo, da tako raziskovalni kot delovni proces nemoteno poteka ter da prihaja do preprečevanja širjenja koronavirusa v naših stavbah.

RKRS in KOsRIS zato pozivamo k razmisleku o posegih v plačni sistem javnega sektorja, ki naj bo izvajan izključno na način, da se razmerja ohranijo in da delujejo vsi sektorji, ki so povezani v epidemiji usklajeno in pod enakimi pogoji, saj bomo le tako uspeli stimulirati zaposlene za izvedbo vsega, kar se v teh težkih časih pričakuje. Da bo sistem, kot do sedaj deloval enotno, se mora zgoditi dvig plač na enaki ravni kot za začasni ukrep tako za zdravnike kot za visokošolske učitelje ter za znanstvene svetnike in posledično temu dvig plačnih razredov na vseh orientacijskih delovnih mestih v plačni skupini D, H in B, primerljivo s plačno skupino E.

Prav tako je v tem primeru javnim zavodom nujno zagotoviti dodatna finančna sredstva za dvig plačnih razredov, saj bodo drugače javne institucije ponovno izpostavljene zaradi nezmožnosti z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pokrivati svoje obveznosti.

 

Predsednik RKRS

Prof. dr. Zdravko Kačič

 

Predsednik KOsRIS

Prof. dr. Gregor Anderluh


Oznake


Kategorije

Datum

  • 4. Jan 2022

Deli z drugimi

Več novic

Zapri