Preskoči na vsebino
Loader

MEDIJSKO SREDIŠČE

Izjava Rektorske konference RS

V zvezi s podanim predlogom dopolnitve Zakona o visokem šolstvu Rektorska konferenca RS meni, da v kolikor b​o do spremembe zakonodaje prišlo, mora biti ta izvedena na način, da so postavljeni zakonski okviri enaki, kot so določeni za javno visoko šolstvo in morajo vključevati vse mehanizme, ki zagotavljajo kakovostno izvajanje izobraževalne dejavnosti, vključno z akreditacijami študijskih programov in institucije s strani NAKVIS.

Hands of four businesspeople holding pieces of white puzzles close up

Rektorska konferenca Republike Slovenije razume potrebe Slovenske vojske po zagotavljanju kadra z visokošolsko izobrazbo, zato podpira prizadevanja za izvajanje vojaškega izobraževanja. Slovenske univerze so pristopile k implementaciji sprememb obstoječih študijskih programov, v katerih se bodo lahko izobraževali tudi bodoči častniki Slovenske vojske. Pri izvedbi teh vsebin sodelujejo na Univerzi v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za šport ter Fakulteta za pomorstvo in promet, na Univerzi v Mariboru Fakulteta za logistiko, na Univerzi na Primorskem so Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Fakulteta za vede o zdravju ter na Univerzi v Novi Gorici Fakulteta za znanosti v okolju pripravljene razviti ustrezne module. Spremenjeni študijski programi, v katerih bodo študenti lahko izbirali tudi med vojaškimi vsebinami, ki so nujno potrebne za opravljanje poklica v Slovenski vojski, se bodo pričeli izvajati od študijskega leta 2022/23 dalje, diplomantom na teh študijskih programih pa bo omogočena dvojna kariera, in sicer po podelitvi diplomske listine, ki jo vsaka posamezna univerza v prehodnem obdobju podeljuje v skladu z določili in splošnimi akti univerze.

Prof. dr. Zdravko Kačič

Predsednik Rektorske konference RS


Oznake


Več novic

Zapri