Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSI DOGODKI

Kategorije

VIRTUALNO
  • četrtek, 21. aprila 2022
    10.00

Deli z drugimi

Pacientova pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje vabi na predavanje z naslovom Pacientova pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, ki bo potekalo v četrtek, 21. aprila 2022, ob 10. uri preko MS Teams.

Temo bo predstavila Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., spec. infektologije

Predstavitev teme:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki ga imamo od leta 2008, je uvedel tudi novost vnaprejšnje izjave volje glede zavrnitve zdravstvene oskrbe (vnaprej izražena volja). Pravica do vnaprej izražene volje daje pacientu možnost, da avtonomno izrazi svoje želje o zdravstveni oskrbi in določi osebo, ki bo v primeru in času njegove nesposobnosti odločanja o sebi odločala o njegovi oskrbi in pravicah iz ZPacP. Gre za pomemben dokument, ki pa je v Sloveniji redko uporabljen. Na pomen vnaprej izražene volje je opozorila tudi pandemija covid-19. Pri tej bolezni so bili  prizadeti predvsem starejši ljudje s pridruženimi boleznimi, pri katerih je bilo pogosto potrebno zdravljenje v bolnišnici tudi s pomočjo respiratorjev, smrtnost pa je bila kljub intenzivnemu zdravljenju velika. V teh primerih (in tudi v številnih drugih) bi  bila  zelo pomembna pacientova izražena volja, za kakšno zdravljenje se odloča. Zato je potrebna na tem področju večja ozaveščenost celotne družbe, da se bomo več pogovarjali o zadnjem obdobju človekovega življenja in o tem tudi sami odločali. In to avtonomno pravico pacienta, in tudi nekatere etične dileme v tej povezavi,  vam želim predstaviti in prisluhniti tudi vaši razpravi.

Predstavitev predavateljice

Prim. Jelka Reberšek Gorišek dr. med., spec. infektologije deluje še kot članica Centra za medicinsko pravo Pravne  fakultete v Mariboru; sem sodijo stalne organizacije posvetov in delavnic »Medicina, pravo in družba«,  tudi  v odboru za izdajo revije v angleščini Medicine, Law & Society,  kot višja predavateljica na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede v Slovenj Gradcu, kot predsednica etične komisije na Alma Mater Europea, kot članica etične komisije na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru,  je predsednica Komisije varuha bolnikovih pravic v Mariboru in stalna sodna izvedenka za področje infektologije. 

Predavanje lahko spremljate preko ZOOM-a.                                          


Oznake


Zapri