Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSI DOGODKI

Kategorije

 • torek, 21. junija 2022
  11.00
  Dvorani Vladimirja Bračiča

Deli z drugimi

32. redna seja Senata Univerze v Mariboru

Seznanjamo vas z dnevnim redom 32. redne seje Senata Univerze v Mariboru, ki bo v torek, 21. 6. 2022, ob 11. uri v Dvorani Vladimirja Bračiča.

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 4. izredne seje z dne 27. 5. 2022 in 31. redne seje z dne 27. 5. 2022. 
 2. Pregled neizvršenih sklepov.
 3. Poročilo o tekočih aktivnostih vodstva UM.
 4. Seznanitev z izvolitvijo nadomestne članice Senata UM iz vrst študentov in odstopom člana Senata UM.
 5. Predlog Načrta znanstvenoraziskovalne dejavnosti UM 2022-2027 (Načrt ZRD UM 2022-27) in Razvojnih ciljev znanstvenoraziskovalne dejavnosti UM 2023-2027 (RSF ZRD UM 2023-27).
 6. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
 7. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za logistiko.
 8. Terminski plan sej Senata UM in stalnih komisij Senata UM v študijskem letu 2022/2023.
 9. Imenovanje članov v komisije Senata UM.
 10. Predlogi poletnih šol na UM v letu 2022.
 11. Povišanje števila razpisanih vpisnih mest za tujce (državljane držav nečlanic EU) za vpis v prvi letnik magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2022-2023 – prvi prijavni rok.
 12. Potrditev doktorskih tem.
 13. Pritožbene zadeve.
 14. Predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
 15. Volitve rednih profesorjev.
 16. Razno.

Oznake


Zapri