Preskoči na vsebino
Loader
en

MEDIJSKO SREDIŠČE

VSI DOGODKI

Kategorije

 • torek, 29. marca 2022
  11.00
  Dvorana Vladimirja Bračiča

Deli z drugimi

29. redna seja Senata Univerze v Mariboru

Seznanjamo vas z dnevnim redom 29. redne seje Senata Univerze v Mariboru, ki bo v torek, 29. 3. 2022, ob 11. uri v Dvorani Vladimirja Bračiča Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Senata UM z dne 22. 2. 2022.
 2. Pregled neizvršenih sklepov.
 3. Poročilo o tekočih aktivnostih vodstva UM.
 4. Poročilo o izvedenih izobraževanjih »Izpopolni UM« za leto 2021.
 5. Imenovanje članov v komisije Senata Univerze v Mariboru.
 6. Sprejem splošnih aktov.
 7. Študijski koledar za študijsko leto 2022/23.
 8. Vloga za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje Koordinator informacijskih dejavnosti FNM UM.
 9. Spremembe študijskih programov.
 10. Predhodno soglasje Senata UM k pripravi vloge za akreditacijo novega študijskega programa 3. stopnje Anglistične študije
 11. Akcijski načrt za doktorski študij na UM.
 12. Obvezno usposabljanje iz visokošolske didaktike za asistente začetnike.
 13. Potrditev doktorskih tem.
 14. Predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
 15. Razno.

Oznake


Zapri