V maju 2018 izšla 1 nova publikacija
Datum objave: 6. 06. 2018

um-zaloz-logo-slo_1 (1) junij.png


Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: Konferenčni zbornik​


Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je v mesecu septembru 2017 potekala 1. mednarodna znanstvena konferenca VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, ki jo je organiziral Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM v partnerskem sodelovanju z Visoko šolo za vzgojitelje in poslovne informatike Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji ter revijo Educa. Vodilna tema konference je bila implementacija inkluzije v neposredni vzgojno-izobraževalni proces in prikaz dela inkluzivnega pedagoga ter drugih strokovnjakov v procesih šole z namenom uveljavljanja področja.


V pričujoči znanstveni monografiji je predstavljenih 25 recenziranih izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov, ki poglobljeno obravnavajo pet vsebinskih sklopov: koncept inkluzije, vlogo in mesto inkluzivnega pedagoga, uresničevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči in individualiziranih programov, izvedbo poučevanja ter prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa različnim skupinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 


Prispevki v monografiji so raznoliki, informativno bogati, avtorji in avtorice ponujajo različne poglede in primere uveljavljanja domačih in tujih inkluzivnih praks, povezanost strokovnega in praktičnega znanja podprtega z empiričnim raziskovanjem ter razmišljanja in nove ideje o inkluziji na področju vzgoje in izobraževanja.


​​

Izdajateljica: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Urednice: red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc, asist. dr. Danijela Rus Kolar in asist. Eva Kranjec

Publikacija je izšla v e-izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.​​
postavitev_Krajnc_PeF_3-1_za objavo.jpg


 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava