Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

TUJI ŠTUDENTI / FOREIGN STUDENTS

​Calls for Enrolment​

__________________________________________________________________
TUJCI (državljani držav, ki niso članice Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva) /CITIZENS OF NON EU MEMBER STATES AND SLOVENIANS WITHOUT SLOVENIAN CITIZENSHIP

Elektronska prijava (electronic application)

Vpisna mesta / Available enrolment placesSkupina Orodja za urejanje. Zavihek 1 od 2

Vpi​sna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Mariboru /
Available enrolment places

Rokovnik / Time table
Rokovnik  za vpis za tuje državljane

Timetable of the admission procedure for foreign students​​


Merila in pogoji
Merila in pogoji za države podpisnice Haške konvecije /
Signatories of the Hague Convention​

Merila in pogoji za države nepodpisnice Haške konvencije​ ​​​/
Non-Signatories of the Hague Convention

Merila in pogoji za države podpisnice bilateralnih pogodb
(BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija ...)
 /

Bilateral agreement signatories​ ​


Izpit iz slovenskega jezika / Slovene language course

Filozofska fakulteta UM / Faculty of arts UM
Filozofska fakulteta UL / Faculty of arts UL


Priznavanje / Recognition procedure