Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

TUJI ŠTUDENTI / FOREIGN STUDENTS

​​​​​

DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE / CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Elektronska prijava (electronic application)


Prijavno - sprejemni postopek za vpis v 1. letnik študija za slovenske državljane in državljane držav ćlanic Evropske unije s srednjo šolo v tujini

 
Application and admission procedure for enrolment in the first year of study at the University of Maribor for citizens of the European Union member states

  1. For Slovene citizens and citizens of the Member States of the European Union and other foreign citizens who have permanent residence in the Republic of Slovenia and who themselves or their parents are residents of the Republic of Slovenia for tax purposes, persons who have been granted international protection, and applicants for international protection (pdf)
  2. Application deadlines for foreign citizens from countries that are not member States of the European Union and Slovenians without Slovenian citizenship (pdf)
  3. List of study programmes delivered in ENGLISH for the 2019/2020 academic year (xlsx)
  4. Parallel studies and graduates enrolling in undergraduate studies - enrolment in the first year of the study programme (pdf)
  5. The procedure for recognition of education for the purpose of continuing education in the Republic of Slovenia for candidates holding a foreign certificate (pdf)
  6. Evidence of fulfilment of the enrolment conditions (pdf)
  7. Rules for evaluating foreign secondary education certificates (pdf).*********************************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUJCI (državljani držav, ki niso članice Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva) /CITIZENS OF NON EU MEMBER STATES AND SLOVENIANS WITHOUT SLOVENIAN CITIZENSHIP

Elektronska prijava (electronic application)

Vpisna mesta / Available enrolment placesSkupina Orodja za urejanje. Zavihek 1 od 2
Vpi​sna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Mariboru / Available enrolment places


Rokovnik / Time table
Rokovnik  za vpis za tuje državljane

Timetable of the admission procedure for foreign students​​


Merila in pogoji
Merila in pogoji za države podpisnice Haške konvecije /
Signatories of the Hague Convention

Merila in pogoji za države nepodpisnice Haške konvencije​ ​​​/
Non-Signatories of the Hague Convention

Merila in pogoji za države podpisnice bilateralnih pogodb
(BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija ...
) /

Bilateral agreement signatories​ ​


Izpit iz slovenskega jezika / Slovene language course

Filozofska fakulteta UM / Faculty of arts UM
Filozofska fakulteta UL / Faculty of arts UL


Priznavanje / Recognition procedure

Priznavanje​
Recognition procedure​Sporazumi

Veljavnost SPORAZUMOV na področju izobraževanja​:

-Bosna in Hercegovina (veljaven do vstopa v EU) (dokument pod. do EU)
-Srbija​ (veljaven do vstopa v EU) (dokument pod. do EU)
-Kosovo (veljaven do vstopa v EU) (dokument pod. do EU)


Potrebni dokumenti
- AVSTRIJA
- ITALIJA
- RUSIJA
- UKRAJINA
- HRVAŠKA
- BOSNA IN HERCEGOVINA
- SRBIJA
- ČRNA GORA
- REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

Namestitve tujih študentov / Student accomodation

Namestitve študentov / Student accomodation


Zavarovanje tujih študentov / Health insurance

Zavavarovanje tujih študentov / Health insurance


 Druge informacije / other useful information

FAQ concerning the application for enrolment in the 1st year of undergraduate programmes for foreign nationals (non-EU nationals and Slovenes not holding Slovene citizenship)

Study in Slovenia