Visokošolska prijavno-informacijska služba

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2018/2019

4. 12. 2018
26. 09. 2018
Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2018/2019. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest  traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

 
Kot pravočasna se upošteva:

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 27. septembra 2018 do 18. ure in

 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

24. 09. 2018
11. 09. 2018

Drugi prijavni rok traja od 12. do 14. septembra 2018. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.


V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah
, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultet.​

6. 09. 2018

Objavljamo podatke o ŠTEVILU PR​IJAVLJENIH KANDIDATOV in OMEJITVE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV​ za drugi prijavni rok ​ za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2018/2019 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (drugi prijavni rok).​


 

21. 08. 2018

Objavljamo prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2018/2019 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2018. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

Študijski programi, ki se v drugem prijavnem roku NE BODO IZVAJALI


V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2018.​

24. 07. 2018
24. 07. 2018
26. 06. 2018
23. 05. 2018
1 - 10 Next