Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2020/2021

17. 03. 2020
Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna upošteva:
  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Podaljšane prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.

28. 02. 2020
28. 02. 2020
31. 01. 2020
22. 11. 2019

Študijsko leto 2019/2020

25. 09. 2019

Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2019/2020. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 25. do 26. septembra 2019 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.


Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva:

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 26. septembra 2019 do 18. ure in

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.
23. 09. 2019
10. 09. 2019

Drugi prijavni rok traja od 11. do 13. septembra 2019. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah
, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultet.​
6. 09. 2019
21. 08. 2019

Objavljamo prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2019. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.​

.

1 - 10 Next