Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2020/2021

24. 09. 2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2020/2021. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 24. do 25. septembra 2020 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava20.

Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo)v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12. ure z vsemi morebitnimi prilogami.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra 2020 do 12. ure prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele bodo zavržene.

23. 09. 2020
9. 09. 2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2020/2021 za TUJCE in Slovence brez slovenskega državljanstva (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Mariboru.

Drugi prijavni rok traja od 09. do 11. septembra 2020. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultet.​


7. 09. 2020
Objavljamo podatke o ŠTEVILU PR​IJAVLJENIH KANDIDATOV in OMEJITVE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV​ za drugi prijavni rok ​ za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (drugi prijavni rok).​


19. 08. 2020
23. 07. 2020

​Število sprejetih in minimumi​ za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

22. 06. 2020
16. 06. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
OBVESTILO: Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020!
 
 V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko z uporabniškim imenom in geslom na portalu eVŠ do 9. junija 2020

We would like to inform you that the deadlines, which were open until further notice due to the emergency situation related to the COVID-19 situation, will officially close on 9 June 2020.

On 21 May 2020, the Decision on the Termination of the Grounds for Provisional Measures for Judicial, Administrative and Other Public Matters to Cope with the Spread of Infectious Disease SARS-CoV-2 (COVID-19) was issued in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 74/20. The Decision enters into force on 1 June 2020. In accordance with the second paragraph of Article 6 of the ZZUSUDJZ, the deadlines for exercising material rights in administrative matters that expire during the implementation of measures under the ZZUSUDJZ are extended so that they expire on the eighth day from the day of termination of measures. This means that 9 June 2020 is the final deadline for submitting applications to calls, in which the deadline would otherwise expire during the duration of the measures.    

Due to changed circumstances (COVID-19), an application for enrolment submitted electronically with username and password on the eVŠ portal by 9 June 2020 is sufficient.
1 - 10 Next