Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2020/2021

23. 07. 2020

​Število sprejetih in minimumi​ za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

22. 06. 2020
16. 06. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
OBVESTILO: Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020!
 
 V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko z uporabniškim imenom in geslom na portalu eVŠ do 9. junija 2020

We would like to inform you that the deadlines, which were open until further notice due to the emergency situation related to the COVID-19 situation, will officially close on 9 June 2020.

On 21 May 2020, the Decision on the Termination of the Grounds for Provisional Measures for Judicial, Administrative and Other Public Matters to Cope with the Spread of Infectious Disease SARS-CoV-2 (COVID-19) was issued in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 74/20. The Decision enters into force on 1 June 2020. In accordance with the second paragraph of Article 6 of the ZZUSUDJZ, the deadlines for exercising material rights in administrative matters that expire during the implementation of measures under the ZZUSUDJZ are extended so that they expire on the eighth day from the day of termination of measures. This means that 9 June 2020 is the final deadline for submitting applications to calls, in which the deadline would otherwise expire during the duration of the measures.    

Due to changed circumstances (COVID-19), an application for enrolment submitted electronically with username and password on the eVŠ portal by 9 June 2020 is sufficient.
29. 04. 2020

​V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) so vsi odprti prijavni roki podaljšani do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom. Zakon vključuje tudi prvi prijavni rok v okviru skupnega razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21, ki naj bi se sicer zaključil 18. marca 2020. S tem se zamakne tudi rok objave omejitev vpisa v visoko šolstvo.

9. 04. 2020

​V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.


In accordance with the Act on provisional measures for judicial, administrative and other public matters to cope with the spread of infectious disease SARS-CoV-2 (COVID-19) (The Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 36/2020) all open application deadlines have been extended until further notice.

17. 03. 2020
Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna upošteva:
  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Podaljšane prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.

28. 02. 2020
28. 02. 2020
1 - 10 Next