Visokošolska prijavno-informacijska služba

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2017/2018

1.2.2017
8.12.2016

Objavljamo ROKOVNIK za slovenske državljane in državljane članic Evropske unije za študijsko leto 2017/2018.


Roka za vpis na vpisna mesta za vzporedni študij, za študij diplomantov in vpis v višji letnik bosta:
- od 6. februarja do 3. marca 2017. V tem roku se morajo obvezno prijaviti tudi kandidati, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti;
-     od 1. do 15. septembra 2017.

Študijsko leto 2016/2017

30.9.2016
30.9.2016
22.9.2016
9.9.2016
5.9.2016

Število prijav in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2016/2017 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - DRUGI prijavni rok.

19.8.2016

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali Prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razloge (glej Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017).
25.7.2016
20.5.2016
1 - 10 Next