Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2021/2022

14. 05. 2021
6. 04. 2021
16. 02. 2021
Od 16. februarja do 19. marca 2021 poteka PRVI PRIJAVNI ROK za slovenske in EU državljane za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2021/2022.
Prijavo oddate na portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

9. 02. 2021
9. 02. 2021
1. 02. 2021

​OBVESTILO: Objava razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe je zamaknjena. Obravnava soglasja k razpisu je uvrščena na sejo Vlade RS dne 4. 2. 2021.


19. 11. 2020

Študijsko leto 2020/2021

24. 09. 2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2020/2021. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 24. do 25. septembra 2020 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava20.

Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo)v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12. ure z vsemi morebitnimi prilogami.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra 2020 do 12. ure prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele bodo zavržene.

23. 09. 2020
9. 09. 2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2020/2021 za TUJCE in Slovence brez slovenskega državljanstva (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Mariboru.

Drugi prijavni rok traja od 09. do 11. septembra 2020. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultet.​


1 - 10 Next