Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2019/2020

23. 07. 2019
23. 07. 2019
24. 05. 2019
18. 04. 2019

Objavljamo podatke o ŠTEVILU PRIJAVLJENIH KANDIDATOV in OMEJITVE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV za prvi prijavni rok ​za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (1. prijavni rok)​.

12. 02. 2019

Odprt je PRVI PRIJAVNI ROK za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020. PRVI PRIJAVNI ROK traja od 12. februarja do 18. marca 2019. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

4. 12. 2018

Študijsko leto 2018/2019

26. 09. 2018
Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2018/2019. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest  traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

 
Kot pravočasna se upošteva:

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 27. septembra 2018 do 18. ure in

 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

24. 09. 2018
11. 09. 2018

Drugi prijavni rok traja od 12. do 14. septembra 2018. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.


V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah
, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultet.​

6. 09. 2018

Objavljamo podatke o ŠTEVILU PR​IJAVLJENIH KANDIDATOV in OMEJITVE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV​ za drugi prijavni rok ​ za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2018/2019 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (drugi prijavni rok).​


 

1 - 10 Next