Visokošolski prijavno-informacijski center

p.p. 246, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
02 23-55-261
02 23-55-264
02 23-55-263

Uradne ure

Od ponedeljka do petka

od 09.00 do 11.00 in
od 13.00 do 14.00.

Študijsko leto 2021/2022

28. 07. 2021
27. 07. 2021

Zaključuje se izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije za vpis v prvi letnik po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov.


Kandidatom bodo letos prvič elektronsko vročeni sklepi o rezultatu izbirnega postopka preko portala eVŠ. Sklepi morajo biti v skladu z Rokovnikom prijavno-sprejemnega postopka za prvi prijavni rok v sklopu skupnega razpisa za slovenske in EU državljane izdani najkasneje do 30. julija 2021.


Kandidati bodo do sklepov dostopali preko portala eVŠ, kjer morajo v sistemu SI-PASS, ki je storitev državne uprave za spletno prijavo in e-podpis, izbrati isti način, kot so oddali prijavo za vpis na portalu eVŠ. Pod seznamom aktivnih prijav za vpis bodo kandidati lahko dostopali do svojega sklepa o rezultatih izbirnega postopka. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave na portalu eVŠ. Kandidati naj bodo pozorni, da v primeru pritožbe na izdani sklep ne zamudijo roka (tudi pritožbe se letos oddaja preko portala eVŠ).


Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 2. do 17. avgusta 2021. Sprejete kandidate bo o točnem datumu vpisa ter o drugih podrobnostih glede postopka vpisa obvestil visokošolski zavod.


20. 07. 2021
14. 05. 2021
6. 04. 2021
16. 02. 2021
Od 16. februarja do 19. marca 2021 poteka PRVI PRIJAVNI ROK za slovenske in EU državljane za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2021/2022.
Prijavo oddate na portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

9. 02. 2021
9. 02. 2021
1. 02. 2021

​OBVESTILO: Objava razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe je zamaknjena. Obravnava soglasja k razpisu je uvrščena na sejo Vlade RS dne 4. 2. 2021.


19. 11. 2020
1 - 10 Next