​​​​


ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ŠTUDENTOV

Osebni podatki študentov (digitalna identiteta (UPN), e-pošta, ID študenta, številka študentske izkaznice, matična fakulteta, študijski program, način študija, letnik študija, priimek, ime, datum rojstva, stalni naslov in začasni naslov (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka, država)) se zbirajo in obdelujejo za namen uporabe storitev knjižničnega sistema Univerze v Mariboru.


Davčno številko študenta zbiramo in obdelujemo za potrebe izvedbe praktičnega usposabljanja, ki je del akreditiranega študijskega programa, po katerem študent študira. Zbiranje davčne številke je obvezno le za tiste študente, pri katerih je v sklopu študijskega programa predvideno praktično usposabljanje.


Kontaktne telefonske številke študentov zbiramo in uporabljamo za namen obveščanja.


Za namene študijskega svetovanja se uporabljajo kontaktni podatki študentov (kontaktna telefonska številka, naslov), shranjenih v informacijskih sistemih UM.


Za vsakega študenta se generira osebni univerzitetni elektronski naslov. V primeru varnostnih incidentov se za namen obveščanja uporabljajo kontaktne informacije študentov (kontaktna telefonska številka, naslov), shranjenih v informacijskih sistemih UM.

Kontaktne informacije študentov (kontaktna telefonska številka, naslov) se obdelujejo za potrebe obveščanja in izboljšanja kakovosti študija na Univerzi v  Mariboru (možnost nadaljevanja študija, vseživljenjsko učenje, vključitev v ALUMNI klub).


Fotografije zbiramo in obdelujemo v okviru študija na Univerzi v Mariboru ter za potrebe objav na spletnih straneh UM in članic, na oglasnih deskah UM in članic, v medijih, na socialnih omrežjih, pri promocijskih aktivnostih, v publikacijah, v okviru razstav, prireditev, natečajev na in izven fakultete, ter na konferencah na in izven fakultete. O fotografiranju so udeleženci dogodkov posebej obveščeni.


Psevdoanonimizirane podatke, ki jih generiramo na podlagi ID študenta, posredujemo zunanjemu izvajalcu SimplyVoting Inc., 5160 Decarie Boulevard Suite 502, Montreal, Canada, za potrebe identifikacije volivcev v primerih izvedbe volitev z elektronskim glasovanjem.​Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz evidence dejavnosti obdelave:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • obdobje hrambe osebnih podatkov,
 • obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 ​


Pravica do popravka


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


Če kot posameznik menite, da osebni podatki, ki jih o vas obdelujemo, niso točni, vas prosimo, da nas na to pisno opozorite, saj imate pravico zahtevati, da podatke popravimo.

 


Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora);
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
 • iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;
 • za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

 


Pravica do omejitve obdelave


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov je o preklicu omejitve treba obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

 


Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe


Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če:

 • se to izkaže za nemogoče;
 • vključuje nesorazmeren napor.

 


Pravica do prenosljivosti podatkov


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti podatkov je dopustna samo, kadar je to tehnično izvedljivo. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.


Pravica do prenosljivosti podatkov se ne uporablja za obdelavo potrebno:

 • za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu;
 • pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 


Pravica o ugovora


Univerza v Mariboru osebnih podatkov ne obdelujemo za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.Pravica do pritožbe pri nadzornem organu


Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.


Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na Informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec vas bo obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.