Univerza v Mariboru kot upravljavec osebnih podatkov vodi, v skladu z določbo 30. člena GDPR, evidence dejavnosti obdelave (EDO) osebnih podatkov, v katerih je natančno opredeljen namen obdelave, opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ter rok hrambe osebnih podatkov.