izr. prof. dr. Urban BREN

​​​​​

Izr. prof. dr. Urban Bren se je rodil leta 1980 v Kranju. Svojo profesionalno pot je začel kot raziskovalec na Kemijskem inštitutu, od leta 2014 pa je zaposlen kot visokošolski učitelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM), kjer vodi Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko. Vodstvene izkušnje pa je pridobival še kot predstojnik Katedre za kemijo ter kot prodekan za razvojno dejavnost FKKT UM. Raziskovalno se ukvarja z molekularnim modeliranjem in računalniškimi simulacijami na področjih kemijske karcinogeneze in mikrovalovne katalize, kjer se od leta 2005 lahko pohvali z objavami 33 izvirnih člankov v vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, ki so po SCOPUSU prejeli 730 citatov ter mu prinesli h-indeks 18. Posebno pa je ponosen na skupno objavo z Nobelovim nagrajencem za kemijo leta 2013 prof. dr. Ariehom Warshelom.

 

Izr. prof. dr. Urban Bren premore bogate mednarodne izkušnje – dve leti je pedagoško-raziskovalno deloval na Loyola University Chicago, ZDA, štiri leta pa na Universitaet fuer Bodenkultur Wien, Avstrija, od leta 2008 je tudi strokovni izvedenec Organizacije združenih narodov za področje računalniškega načrtovanja zdravilnih učinkovin. Prejel je praktično vse nagrade namenjene mlajšim slovenskim raziskovalcem (Prešernovo, Samčevo, Preglovo, Zlati znak Jožefa Stefana) ter prestižno Best Felow Prize Svetovne federacije znanstvenikov, ki ga je v mednarodni konkurenci izbrala kot enega od trinajstih najboljših mladih znanstvenikov, ki delujejo na področju raziskav planetarnih nujnosti. Dr. Bren je na kompetitivnih razpisih pridobil za poltretji milijon Evrov temeljnih, aplikativnih in industrijskih projektov. Strokovne izkušnje je nabiral kot član Upravnega odbora Kemijskega inštituta, fakultetnega in univerzitetnega Senata, Upravnega odbora Mlade akademije Slovenije, Poslovodnega odbora FKKT UM, Uredniškega odbora Journal of Chemistry s faktorjem vpliva, Delovne komisije MR+ ARRS, kot strokovni evalvator NAKVIS ter kot predstavnik RS v COST TN1301 Sci-Generation. Nenazadnje pa se dr. Bren dobro zaveda tudi pomena popularizacije znanosti in posledično redno objavlja poljudnoznanstvene članke, organizira okrogle mize ter daje časopisne, radijske in televizijske intervjuje. 


Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava