doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

​​​​​

Marina Tavčar Krajnc, doktorica socioloških znanosti in docentka za sociologijo, je na Univerzi v Mariboru zaposlena kot visokošolska učiteljica od leta 2002. Poučuje na Filozofski fakulteti UM, na Oddelku za sociologijo. Ožja področja njenega znanstvenega in strokovnega delovanja so sociologija izobraževanja, študije spolov, sociologija mladine in didaktika sociologije. V študijskem letu 2017/18 je bila nosilka devetih predmetov na prvi in drugi stopnji študija ter nosilka enega predmeta na doktorskem študiju sociologije. Rezultati njenega pedagoškega dela so izmerljivi v številnih mentorstvih zaključnih del dodiplomskega študija (54 mentorstev), od katerih je bilo eno diplomsko delo nagrajeno s Perlachovo nagrado (2009) na UM in eno z državno nagrado, ki jo podeljuje Mladinski svet Slovenije (2011). V obdobju 2014-2018 je mentorsko vodila 9 magistrskih del in zaključila mentorstvo 1 doktorata (2016).


Njena znanstvena in strokovna bibliografija za obdobje 1998-2018 obsega 112 enot, od tega 16 znanstvenih člankov, 9 samostojnih poglavij v znanstvenih monografijah in soavtorstvo znanstvene monografije, 27 objav na mednarodnih konferencah doma in v tujini (Avstrija, Nemčija, Češka, Velika Britanija, Rusija, Izrael, Hrvaška, Švica, Španija) ter predavateljsko delo na tujih univerzah (Poljska in v Avsralija). Je tudi soavtorica Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (2011). Raziskovalno je bila vključena v več raziskovalnih projektov, od 2018 je vključena v raziskovalni projekt Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev, ki teče na Filozofski fakulteti UM in ga financira ARRS. Bibligrafski podatki v celoti so dosegljivi na spletni povezavi http://izumbib.izum.si/bibliografije/B20180713101202-24745.html.

 

Od 2009 do 2015 je kot predstojnica vodila Oddelek za sociologijo in v mandatnem obdobju 2015-2018 opravljala funkcijo prodekanice za izobraževalno dejavnost na Filozofski fakulteti UM. Od 2008 je predsednica Državne predmetne komisije za sociologijo na splošni maturi in strokovna izvedenka za sociologijo. Je članica Slovenskega sociološkega društva, kjer vodi sekcijo za sociologijo edukacije.​​


Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava