Vodstvo Univerze v Mariboru

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Univerzo v Mariboru zastopajo prorektorji z enakimi pravicami, dolžnostmi in obveznostmi kot jih ima rektor, samostojno brez omejitev, do preklica oziroma najkasneje do izvolitve novega rektorja.

Univerza v Mariboru ima tri prorektorice in štiri prorektorje, od katerih jih lahko šest (razen prorektorice za študentska vprašanja) nadomešča rektorja. Prorektorice in prorektorji so v skladu z  rektorjevim pooblastilom zadolženi za posamezna področja.

​​PROREKTORJI

izr. prof.​ dr. Lučka LORBER (FF UM)

Mediaspeed3685.jpg

PROREKTORICA za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru

mandat: 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019


življenjepis

kontaktni podatki


prof. dr. Nataša VAUPOTIČ (FNM UM)

Mediaspeed-9197.jpg

PROREKTORICA za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

mandat: 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019


kontaktni podatki 
prof. dr. Niko SAMEC (FS UM)

Mediaspeed-0824.jpg

PROREKTOR za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru

mandat: 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019 


kontaktni podatki


 ​prof. dr. Žan Jan OPLOTNIK (EPF UM) ​

​​Oplotnik2.JPG

PROREKTOR za finančne zadeve Univerze v Mariboru

mandat: 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019 


kontaktni podatki


 


​prof. dr. Jernej TURK (FKBV UM) ​

Mediaspeed-9210.jpg

​PROREKTOR za mednarodne zadeve Univerze v Mariboru

mandat: 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019 


kontaktni podatki


 


prof. dr. Marko JESENŠEK (FF UM)
Mediaspeed-5279.jpgPROREKTOR za dislocirane članice Univerze v Mariboru

mandat: 13. 07. 2015 - 30. 06. 2019 


kontaktni podatki​Maja ŽIBERT​ (FT UM)​

Žibrat Maja p.jpg

PROREKTORICA za študentska vprašanja

mandat: 22. 12. 2017 - ​21. 12. 2019


življenjepis​​​​

GLAVNA TAJNICA


mag. Mirjana BABIĆ
mandat: 25. 10. 2017 - 24. 10. 2021

kontaktni podatki​


PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA

red. prof. dr. ​​Gorazd MEŠKO​​

Mediaspeed4210.jpg

mandat: 27. 02. 2017​ - 27. 02. 2021

kontaktni podatki​


 


Urednik strani: Alenka Ribič
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava