Maja Žibert

 Maja Žibert

​​​

​Maja Žibert je bila rojena 25. junija 1993 v Novem mestu. Je študentka Fakultete za turizem v  Brežicah. Od prvega letnika dalje se je srečevala z vprašanji študentskega predstavništva, saj je postala prodekanja za študentska vprašanja Fakultete za turizem. Vse od takrat je bila aktivno vključena v delovanje Študentskega sveta Fakultete za turizem in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Vključena je bila v sistem tutorstva in demonstratorstva, bila je  tudi članica raznih komisij in organov na fakulteti, senatorka ter članica Akademskega zbora Fakultete za turizem. Sočasno je spoznavala delovanje na Univerzi v Mariboru in bila leta 2014 tudi članica 5. delovne skupine Sveta vlade RS za študentska vprašanja.

Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava