Poslanstvo, vizija in strateški razvojni dokumenti Univerze v Mariboru

Rektorat stavba (11)p.jpg​​​​​​​​​​​​​​​


POSLANSTVO 

Poslanstvo Univerze v Mariboru temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju. Univerza v Mariboru v skrbi za človeka in trajnostni razvoj bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.
 

VIZIJA

Univerza v Mariboru bo globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali.
 
 
SLOGAN
Ustvari si prihodnost.

 

 
STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI UNIVERZE V MARIBORU

Univerza v Mariboru vsako leto pripravlja letni program dela institucije, v katerem so po posameznih ključnih področjih delovanja določeni tudi dolgoročni strateški cilji, kazalniki za merjenje napredka ter ukrepi za dosego posameznega dolgoročnega cilja. Navedeni dokument je bil do sprejetja posameznih strateških dokumentov hkrati tudi ključni strateški dokument, ki smo ga upoštevali pri delu in razvoju ter sledenju poslanstvu in viziji.
 
Po sprejetju novega poslanstva in vizije smo v letu 2012 pristopili k izdelavi strategij za posamezna področja. Do danes imamo sprejete strateške razvojne dokumente na naslednjih področjih:
 


 

V letu 2012 je bila imenovana delovna skupina, ki na podlagi opravljene samoevalvacije pripravlja celovito strategijo razvoja Univerze v Mariboru. Izhodišča so bila predstavljena na Senatu, na Študentskem svetu in na Upravnem odboru Univerze v Mariboru meseca junija 2013. Jeseni 2013 je potekala razvojna konferenca, na kateri smo z zaposlenimi, s študenti in z zunanjimi deležniki prediskutirali zbrane pripombe na izhodišča razvojne strategije. Prejeli smo končno poročilo institucionalne EUA evalvacije in sprejeli tudi manjkajoče strategije EU ter nove strategije Republike Slovenije. Dokončni strateški dokument Univerze v Mariboru upošteva tudi priporočila EUA evalvacije in je usklajen z nacionalnimi ter evropskimi strateškimi razvojnimi dokumenti. Konec leta 2013 je bil dokument sprejet na organih Univerze v Mariboru, nato pa je sledilo tudi usklajevanje strateških dokumentov članic s krovnim dokumentom.

Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava