Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 261. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.
Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.


 

Člani Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 so:

 1. Matej Žnidarič,
 2. Nina Kotnik,
 3. Lucija Dežan,
 4. Jakob Turnšek,
 5. Andraž Kukovičič​.

Člani Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve imenovani po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023 so:

 1. red. prof. dr. Zoran Ren, prorektor UM,
 2. red. prof. dr. Zdenka Ženko, EPF UM,
 3. red. prof. dr. Bojan Štumberger, FE UM,
 4. red. prof. dr. Vili Podgorelec, FERI UM,
 5. izr. prof. dr. Gorazd Bajc, FF UM,
 6. red. prof. dr. Stojan Kravanja, FGPA UM,
 7. red. prof. dr. Željko Knez, FKKT UM,
 8. izr.. prof. dr. Tomaž Langterholc, FKBV UM,
 9. izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman, FL UM,
 10. red. prof. dr. Aleksander Vesel, FNM UM, 
 11. doc. dr. Damjan Maletič, FOV UM,
 12. red. prof. dr. Simona Strnad, FS UM,
 13. doc​. dr. Maja Turnšek, FT UM,
 14. izr. prof. dr. Branko Lobnikar, FVV UM,
 15. izr. prof. dr. Gregor Štiglic, FZV UM,
 16. red. prof. dr. Dušica Pahor, MF UM,
 17. izr. prof. dr. Alenka Lipovec, PEF UM,
 18. red. prof. dr. Darja Senčur Peček, PF UM.​

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve.


 

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava