Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

​​​​​​​​​​​​V skladu s 261. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve tudi samostojno odloča.
Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za raziskovalno dejavnost, in najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.


 

Člani Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019 so:

 1. Lucija Dežan,
 2. Blaž Kavčič,
 3. Vesna Vrečko,
 4. Jakob Murko,
 5. Luka Varda​.

Člani Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve imenovani po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:

 1. red. prof. dr. Zoran Ren, prorektor UM,
 2. red. prof. dr. Zdenka Ženko, EPF UM,
 3. izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimović, FE UM,
 4. red. prof. dr. Dušan Gleich, FERI UM,
 5. red. prof. dr. Stojan Kravanja, FGPA UM,
 6. red. prof. dr. Željko Knez, FKKT UM,
 7. red. prof. dr. Črtomir Rozman, FKBV UM,
 8. izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, FL UM,
 9. red. prof. dr. Boštjan Brešar, FNM UM, 
 10. doc. dr. Damjan Maletič, FOV UM,
 11. red. prof. dr. Simona Strnad, FS UM,
 12. izr. prof. dr. Mladen Knežević, FT UM,
 13. izr. prof. dr. Branko Lobnikar, FVV UM,
 14. izr. prof. dr. Gregor Štiglic, FZV UM,
 15. red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, FF UM,
 16. red. prof. dr. Dušica Pahor, MF UM,
 17. red. prof. dr. Darja Senčur Peček, PF UM,
 18. izr. prof. dr. Alenka Lipovec, PEF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve.


 

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava