Komisija za podiplomski študij

​​​​​​​​​​​​V skladu s 260.a členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za podiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za podiplomski študij oziroma študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

Člani Komisije za podiplomski študij iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019 so:
 
 1. Lucija Dežan,
 2. Laura Aleš,
 3. Mirza Sarajlić,
 4. Taja Žitek,
 5. Anja Aleksič.

Člani Komisije za podiplomski študij po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:

 1. doc​. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica UM,
 2. red. prof. dr. Zdenka Ženko, EPF UM,
 3. red. prof. dr. Bojan Grčar, FERI UM,
 4. red. prof. dr. Jurij Avsec, FE UM,
 5. izr. prof. dr. Andrej Ivanič, FGPA UM,
 6. red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, FKKT UM,
 7. red. prof. dr. Črtomir Rozman, FKBV UM
 8. red. prof. dr. Maja Fošner, FL UM
 9. red. prof. dr. Boštjan Brešar, FNM UM
 10. doc. dr. Damjan Maletič, FOV UM
 11. izr. prof. dr. Iztok Palčič, FS UM
 12. izr. prof. dr. Marjetka Rangus, FT UM
 13. izr. prof. dr. Igor Bernik, FVV UM
 14. red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, FZV UM
 15. izr. prof. dr. Tomaž Onič, FF UM,
 16. red. prof. dr. Pavel Skok, MF UM
 17. izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, PeF UM
 18. izr. prof. dr. Saša Prelič, PF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za podiplomski študij.


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava