Komisija za podiplomski študij

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 260.a členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za podiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za podiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za podiplomski študij oziroma študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

Člani Komisije za podiplomski študij iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 so:
 
 1. Tina Pikelj,
 2. Lucija Dežan,
 3. Jernej Mlinarič,
 4. Sandi Šantl,
 5. Anemari Pediček.

Člani Komisije za podiplomski študij po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023 so:

 1. doc​. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica UM,
 2. red. prof. dr. Zdenka Ženko, EPF UM,
 3. doc. dr. Boštjan Vlaovič, FERI UM,
 4. red. prof. dr. Jurij Avsec, FE UM,
 5. red. prof. dr. Karin Bakračevič, FF UM
 6. izr. prof. dr. Andrej Ivanič, FGPA UM,
 7. red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, FKKT UM,
 8. izr.. prof. dr. Tomaž Langerholc, FKBV UM
 9. red. prof. dr. Maja Fošner, FL UM
 10. izr. prof. dr. Sonja Škornik, FNM UM
 11. doc. dr. Damjan Maletič, FOV UM
 12. izr. prof. dr. Janez Kramberger, FS UM
 13. doc. dr. Marjetka Rangus, FT UM
 14. doc. dr. Maja Modic, FVV UM
 15. red. prof. dr. Sonja Šostar Turk, FZV UM
 16. red. prof. dr. Pavel Skok, MF UM
 17. izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, PeF UM
 18. izr. prof. dr. Tomaž Keresteš, PF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za podiplomski študij.


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava