Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 264. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno- raziskovalnega, umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.
Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze s splošnim aktom univerze.


 

Člani Komisije za ocenjevanja kakovosti univerze, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:
 1. izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, EPF UM, 
 2. izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, FE UM,
 3. izr. prof. dr. Gregor Polančič​, FERI UM,
 4. Katja Hanžič, FGPA UM,
 5. ​prof. dr. Andreja Goršek, FKKT UM,
 6. prof. dr. Aleš Gregorc​, FKBV UM,
 7. izr. prof. dr. Roman Gumzej, FL UM,
 8. doc dr. Daniel Eremita, FNM UM,
 9. doc. dr. Anja Žnidaršič, FOV UM,
 10. prof. dr. Bojan Ačko, FS UM,
 11. doc. dr. Borut Vojinović, FT UM,
 12. doc. dr. Simon Vrhovec, FVV UM,
 13. doc. dr. Mateja Lorber, FZV UM,
 14. prof. ddr. Ana Vovk Korže, FF UM,
 15. doc. dr. Andraž Stožer, MF UM,
 16. doc. dr. Bojan Kovačič, PeF UM,
 17. izr. prof. dr. Aleš Kobal, PF UM,
 18. Stanko Najžar, ŠD UM,
 19. Sandra Kurnik Zupanič, UKM,
 20. Danilo Majcen, predstavnik nepedagoških delavcev,
ter iz vrst študentov za mandatno dobo dveh let in sicer od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019:

 1. David Borlinič​ Gačnik, 
 2. Aljaž Sekolovnik,
 3. Sara Flis,
 4. Sara Zmrzlak, 
 5. Jošt Beguš,
 6. Dominik Masten Toplak.

Predsednik komisije je

 1. prof. dr. Marko Marhl


 

Nadomestni člani Komisije za ocenjevanja kakovosti univerze, za mandatno dobo štirih let, od 24. 11. 2015 do 29. 9. 2019 so:

 1. mag. Robert Horvat, EPF UM,
 2. izr. prof. dr. Peter Virtič, FE UM,
 3. doc. dr. Miloš Beković, FERI UM,
 4. dr. Daniela Dvornik Perhavec, FGPA UM,
 5. doc. dr. Matjaž Kristl, FKKT UM,
 6. doc. dr. Jernej Prišenk, FKBV UM,
 7. Marjana Potočnik, FL UM,
 8. prof. dr. Samo Kralj, FNM UM,
 9. doc. dr. Alenka Brezavšček, FOV UM,
 10. doc. dr. Irena Kosi Ulbl, FS UM,
 11. doc. dr. Marko Koščak, FT UM,
 12. do. dr. Maja Modic, FVV UM,
 13. pred. mag. Maja Strauss, FZV UM,
 14. doc. dr. Brigita Kacjan, FF UM,
 15. doc. dr. Jurij Dolenšek, MF UM,
 16. doc. dr. Marta Licardo, PeF UM,
 17. doc. dr. Jerneja Prostor, PF UM,
 18. Sonja Šantl, ŠD UM,
 19. Jerneja Grašič, UKM,
 20. mag. Brigita Krsnik Horvat, predstavnik nepedagoških delavcev.


 

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava