Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 264. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno- raziskovalnega, umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.
Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze s splošnim aktom univerze.


 

Člani Komisije za ocenjevanja kakovosti univerze, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023 so: ​

 1. ​​​izr. prof. dr. Janko Marovt, EPF UM, 
 2. izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (namestnik izr. prof. dr. Peter Virtič), FE UM,
 3. izr. prof. dr. Gregor Polančič (namestnik doc. dr. Miloš Beković), FERI UM,
 4. red. prof. ddr. Ana Vovk Korže (namestnica doc. dr. Brigita Kacjan), FF UM,
 5. Katja Hanžič, FGPA UM,
 6. red. prof. dr. Samo Korpar (namestnik izr. prof. dr. Matjaž Kristl), FKKT UM,
 7. namestnik doc. dr. Jernej Prišenk, FKBV UM,
 8. izr. prof. dr. Roman Gumzej (namestnica Marjana Potočnik), FL UM,
 9. doc. dr. Daniel Eremita (namestnik red. prof. dr. Samo Kralj), FNM UM,
 10. izr. prof. dr. Anja Žnidaršič (namestnica izr. prof. dr. Alenka Brezavšček), FOV UM,
 11. red. prof. dr. Bojan Ačko (namestnica doc. dr. Irena Kosi Ulbl), FS UM,
 12. doc. dr. Andreja Trdina (namestnik doc. dr. Marko Koščak), FT UM,
 13. doc. dr. Danijela Frangež (namestnik Rok Hacin), FVV UM,
 14. doc. dr. Mateja Lorber (namestnica viš. pred. mag. Maja Strauss), FZV UM,
 15. izr. prof. dr. Andraž Stožer, dr. med. (namestnik doc. dr. Jurij Dolenšek), MF UM,
 16. doc. dr. Bojan Kovačič (namestnica doc. dr. Marta Licardo), PeF UM,
 17. izr. prof. dr. Aleš Kobal (namestnica doc. dr. Jerneja Prostor), PF UM,
 18. Sandra Kurnik Zupanič (namestnica Jerneja Grašič), UKM,
 19. mag. Darja Kukovičič (namestnica Bojana Ogrizek Rogan), ŠD UM,
 20. Robert Presker (namestnik Sebastijan Frumen), predstavnik nepedagoških delavcev,​
ter iz vrst študentov za mandatno dobo dveh let in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021:

 1. Martin Kresnik, 
 2. Minea Šućur,
 3. Rok Gorenšek,
 4. Sandi Šantl,
 5. Timi Diaci,
 6. Tina Pikelj.

Predsednik komisije je

 1. prof. dr. Marko Marhl


 


 

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava