Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 264. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno- raziskovalnega, umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.
Postopek evalvacije in samoevalvacije univerze in njenih članic, sestavo in število članov Komisije določi Senat univerze s splošnim aktom univerze.


 

Člani Komisije za ocenjevanja kakovosti univerze, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:
 1. prof. dr. Peter Podgorelec, EPF UM, 
 2. izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, FE UM,
 3. izr. prof. dr. Gregor Polančič​, FERI UM,
 4. Katja Hanžič, FGPA UM,
 5. ​prof. dr. Andreja Goršek, FKKT UM,
 6. viš. pred. mag. Andrej Vogrin, FKBV UM,
 7. izr. prof. dr. Roman Gumzej, FL UM,
 8. prof. dr. Samo Kralj, FNM UM,
 9. doc. dr. Anja Žnidaršič, FOV UM,
 10. prof. dr. Bojan Ačko, FS UM,
 11. doc. dr. Borut Vojinović, FT UM,
 12. doc. dr. Simon Vrhovec, FVV UM,
 13. doc. dr. Mateja Lorber, FZV UM,
 14. prof. dr. Marjan Krašna, FF UM,
 15. doc. dr. Andraž Stožer, MF UM,
 16. doc. dr. Bojan Kovačič, PeF UM,
 17. izr. prof. dr. Borut Holcman, PF UM,
 18. Stanko Najžar, ŠD UM,
 19. Sandra Kurnik Zupanič, UKM,
 20. Danilo Majcen, predstavnik nepedagoških delavcev,
ter iz vrst študentov za mandatno dobo dveh let in sicer od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019:

 1. David Borlinič​ Gačnik, 
 2. Aljaž Sekolovnik,
 3. Sara Flis,
 4. Sara Zmrzlak, 
 5. Jošt Beguš,
 6. Dominik Masten Toplak.

Predsednik komisije je

 1. prof. dr. Marko Marhl


 

Nadomestni člani Komisije za ocenjevanja kakovosti univerze, za mandatno dobo štirih let, od 24. 11. 2015 do 29. 9. 2019 so:

 1. doc. dr. Romana Korez Vide, EPF UM,
 2. doc. dr. Miloš Beković, FERI UM,
 3. doc. dr. Brigita Ferčec, FE UM,
 4. dr. Daniela Dvornik Perhavec, FGPA UM,
 5. doc. dr. Matjaž Kristl, FKKT UM,
 6. doc. dr. Marjan Janžekovič, FKBV UM,
 7. Marjana Potočnik, FL UM,
 8. mag. Gorazd Gumzej, FNM UM,
 9. doc. dr. Alenka Brezavšček, FOV UM,
 10. doc. dr. Irena Kosi Ulbl, FS UM,
 11. doc. dr. Marko Koščak, FT UM,
 12. do. dr. Maja Modic, FVV UM,
 13. pred. mag. Maja Strauss, FZV UM,
 14. doc. dr. Brigita Kacjan, FF UM,
 15. doc. dr. Jurij Dolenšek, MF UM,
 16. doc. dr. Marta Licardo, PeF UM,
 17. izr. prof. dr. Aleš Kobal, PF UM,
 18. Sonja Šantl, ŠD UM,
 19. dr. Jerneja Ferlež, UKM,
 20. mag. Brigita Krsnik Horvat, predstavnik nepedagoških delavcev.


 

Urednik strani: mag. Miha Pauko
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava