Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 262. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ter daje Senatu univerze ustrezne predloge. Če ta Statut tako določa, lahko komisija tudi samostojno odloča.
Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za mednarodno sodelovanje, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

Člani Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2019​ do 30. 9. 2021 so:

 1. Stanko Kramer,
 2. Tim Zupan,
 3. Maruša Erce,
 4. Leon Abraham,
 5. Anemari Pediček.

Člani Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanjepo funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023 so:

 1. red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor UM,
 2. red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, EPF UM,
 3. red. prof. dr. Marjan Mernik, FERI​ UM,
 4. doc. dr. Brigita Ferčec, FE UM,
 5. red. prof. dr. Matjaž Šraml, FGPA UM,
 6. red. prof. dr. Peter Krajnc, FKKT UM,
 7. doc. dr. Silva Grobelnik Mlakar, FKBV UM,
 8. red. prof. dr. Maja Fošner, FL UM,
 9. red. prof. dr. Aleksander Vesel, FNM UM,
 10. izr. prof. dr. Polona Šprajc, FOV UM,
 11. izr. prof. dr. Iztok Palčič, FS UM,
 12. doc. dr. Mitja Gorenak, FT UM,
 13. doc. dr. Aleš Bučar Ručman, FVV UM,
 14. izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FZV UM,
 15. doc. dr. Tomaž Onič, FF UM,
 16. doc. dr. Bogdan Čizmarević, MF UM,
 17. izr. prof. dr. Alenka Lipovec, PeF UM,
 18. red. prof. dr. Darja Senčur Peček, PF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje.

 


 

Urednik strani: Mladen Kraljić
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava