Komisija za dodiplomski študij

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​V skladu s 260. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za dodiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

Člani Komisije za dodiplomski študij iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 so:
 1. Evelin Huber,
 2. Hana Hozjan​,
 3. Iva Jajčevič,
 4. Tina Pikelj,
 5. Nina Brezočnik.

Člani Komisije za dodiplomski študij po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023 so:


 1. red. prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektorica UM,
 2. red. prof. dr. Darja Boršič, EPF UM
 3. doc. dr. Boštjan Vlaovič, FERI UM
 4. red. prof. dr. Jurij Avsec, FE UM
 5. red. prof. dr. Karin Bakračevič, FF UM, 
 6. izr. prof. dr. Andrej Ivanič, FGPA UM
 7. red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, FKKT UM
 8. red. prof. dr. Karmen Pažek, FKBV UM
 9. izr. prof. dr. Andrej Lisec, FL UM
 10. izr. prof. dr. Sonja Škornik, FNM UM
 11. izr. prof. dr. Polona Šprajc, FOV UM
 12. izr. prof. dr. Janez Kramberger, FS UM
 13. doc. dr. Marjetka Rangus, FT UM
 14. doc. dr. Maja Modic, FVV UM
 15. doc. dr. Mateja Lorber, FZV UM
 16. red. prof. dr. Radovan Hojs, MF UM
 17. izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, PeF UM
 18. izr. prof. dr. Tomaž Keresteš​, PF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za dodiplomski študij. 


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava