Komisija za dodiplomski študij

​​​​​​​​​​​​​V skladu s 260. členom Statuta Univerze v Mariboru Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Če ta Statut tako določa, lahko Komisija za dodiplomski študij tudi samostojno odloča.
Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta univerze imenuje Senat univerze.

Člani Komisije za dodiplomski študij iz vrst študentov, za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019 so:
 1. Mojca Žlogar,
 2. Laura Lupše​,
 3. Tjaša Pavšič,
 4. Sara Zmrzlak,
 5. Nina Krel.

Člani Komisije za dodiplomski študij po funkciji, za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2019 so:


 1. doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica UM,
 2. doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek, EPF UM
 3. red. prof. dr. Bojan Grčar, FERI UM
 4. red. prof. dr. Jurij Avsec, FE UM
 5. izr. prof. dr. Andrej Ivanič, FGPA UM
 6. red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, FKKT UM
 7. izr. prof. dr. Tatjana Unuk, FKBV UM
 8. red. prof. dr. Maja Fošner, FL UM
 9. prof. dr. Franc Janžekovič, FNM UM
 10. doc. dr. Polona Šprajc, FOV UM
 11. izr. prof. dr. Iztok Palčič, FS UM
 12. doc. dr. Marjetka Rangus, FT UM
 13. izr. prof. dr. Igor Bernik, FVV UM
 14. viš. pred. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, FZV UM
 15. izr. prof. dr. Tomaž Onič, FF UM,
 16. red. prof. dr. Radovan Hojs, MF UM
 17. izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, PeF UM
 18. izr. prof. dr. Tomaž Keresteš, PF UM.

V kolikor posameznemu članu preneha funkcija pred potekom mandata komisije, takemu članu z dnem prenehanja funkcije preneha tudi članstvo v Komisiji za dodiplomski študij. 


Urednik strani: Služba za izobraževanje in študijske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava