Habilitacijska komisija

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

V skladu s 259. členom Statuta Univerze v Mariboru Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

 

Habilitacijsko komisijo sestavljajo po en predstavnik iz vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog SAZU iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom znanosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze na predlog Študentskega sveta univerze.

 

Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat univerze, da ima vsaka članica univerze v Habilitacijski komisiji po enega člana, tako da so sorazmerno zastopane tudi vse znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, imenuje senat univerze iz vrst visokošolskih učiteljev s področja umetniških disciplin.

 

Po svojem položaju je član Habilitacijske komisije rektor univerze ali od rektorja pooblaščeni prorektor.


 

​Člani Habilitacijske komisije za mandatno dobo štirih let, od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023, so:


 1. red. prof. dr. Vesna Čančer, EPF UM,
 2. red.  prof. dr. Vili Podgorelec, FERI UM,
 3. red. prof. dr. Bojan Štumberger, FE UM,
 4. red. prof. dr. Bojan Borstner, FF UM,
 5. red. prof. dr. Miroslav Premrov, FGPA UM,
 6. red. prof. dr. Zdravko Kravanja, FKKT UM,
 7. red. prof. dr. Dejan Škorjanc, FKBV UM,
 8. red. prof. dr. Tomaž Kramberger, FL UM,
 9. red. prof. dr. Aleksander Vesel, FNM UM,
 10. red. prof. dr. Iztok Podbregar, FOV UM,
 11. red. prof. dr. Tatjana Kreže, FS UM,
 12. red. prof. dr. Ivan Rozman, FT UM,
 13. red. prof. dr. Bojan Dobovšek, FVV UM,
 14. red. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FZV UM,
 15. red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med., MF UM,
 16. red. prof. dr. Marko Marhl, PEF UM,
 17. red. prof. dr. Bojan Škof, PF UM,
 18. področje umetniških disciplin: red. prof. Žarko Ignjatović.


​​​Člani Habilitacijske komisije iz vrst študentov za mandatno dobo dveh let, od 1. 10. ​2021 do 30. 9. 2023, so:

 1. Laura Lupše,
 2. Tea Unger,​
 3. Benjamin Habinc,
 4. Taja Žitek,
 5. Anej M Irgolič.

Član Habilitacijske komisije na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, za mandatno dobo štirih let, in sicer od 30. 9. 2019 do 29. 9. 2023, je:

​24​. ​red. prof. dr. Željko Knez.

​Član Habilitacijske komisije po funkciji je:

​25​. red. prof. dr. Zdravko Kačič.​

Urednik strani: Služba za habilitacije
Habilitacijski postopek
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava