Člani senata

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Ekonomsko-poslovna fakulteta
1. izr. prof. dr. Lidija Hauptman
2. prof. dr. Darja Boršič

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
3. prof. dr. Borut Žalik
4. prof. dr. Bojan Grčar

Fakulteta za energetiko
5. prof. dr. Bojan Štumberger​
6. izr. prof. dr. Peter Virtič

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
7. doc. dr. Borut Macuh

8. prof. dr. Matjaž Šraml

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
9. prof. dr. Željko Knez
10. doc. dr. Matjaž Finšgar

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
11. prof. dr. Branko Kramberger
12. prof. dr. Dejan Škorjanc

Fakulteta za logistiko
13. prof. dr. Bojan Rosi

14. prof. dr. Maja Fošner

Fakulteta za naravoslovje in matematiko
15. prof. dr. Aleksander Vesel
16. prof. dr. Mitja Kaligarič

Fakulteta za organizacijske vede
17. prof. dr. Tomaž Kern
18. prof. dr. Iztok Podbregar

Fakulteta za strojništvo
19. prof. dr. Aleš Hribernik
20. prof. dr. Darinka Fakin

Fakulteta za varnostne vede
21. izr. prof. dr. Benjamin Flander
22. izr. prof. dr. Andrej Sotlar

Fakulteta za zdravstvene vede
23. prof. Dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
24. prof. dr. Sonja Šostar Turk

Filozofska fakulteta
25. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat

26. prof. dr. Darko Friš

Medicinska fakulteta
27. prof. dr. Ivan Krajnc
28. prof. dr. Dušica Pahor

Pedagoška fakulteta
29. prof. Dušan Zidar, spec.

30. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc

Pravna fakulteta
31. prof. dr. Vesna Rijavec
32. prof. dr. Martina Repas

Fakulteta za turizem

33. prof. dr. Ivan Rozman

34. izr. prof. dr. Boštjan Brumen

iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvoljeni za mandatno dobo štirih let, in sicer od 01.06.2015 do 31.05.2019

in
predstavniki študentov
35. Maja Žibert, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
36. Jošt Beguš, Fakulteta za zdravstvene ved
37. David Borlinič Gačnik, Pravna fakulteta
38. Tina Pivec, Filozofska fakulteta
39. Monika Strauss, Ekonomsko-poslovna fakulteta

40. Taja Žitek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

41. Gregor Bratina, Fakulteta za logistiko

42. David Bohar, Ekonomsko-poslovna fakulteta

43. Damjan Vetrih Lapornik, Fakulteta strojništvo


ki so imenovani za mandatno dobo dveh let, in sicer od 01.06.2017 do 31.05.2019.


 

Rektor Univerze v Mariboru je v skladu z določbo 250. člena in 2. točko 287. člena Statuta UM član in predsedujoči Senatu Univerze v Mariboru po svojem položaju.

Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava