Rektor

​​​​​​​​​​Rektor je strokovni vodja in poslovodni organ univerze.


Rektor organizira, vodi delo in poslovanje univerze, predstavlja in zastopa univerzo in opravlja ostale naloge.

 

​​kačič - splet.jpg
Prof. dr. Zdravko KAČIČ


​Mandat: 20. 6. 2018 - 19. 6. 2022Življenjepis:​


Red. prof. dr. Zdravko Kačič se je rodil leta 1961 v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je zaposlen od leta 1990, kot asistent na takratni Tehniški fakulteti, od leta 2003 pa kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve. V študijskem letu 2017/2018 je nosilec sedmih predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije ter dveh predmetov na doktorskem študiju študijskega programa Elektrotehnika. Njegova znanstvena bibliografija obsega več kot 650 bibliografskih enot, od tega 95 člankov objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 10 poglavij v monografskih publikacijah, 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah in bil vodja več raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu in gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Muenchenu, ZR Nemčija ter na Univerzi Umea, Švedska, in imel več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah.

 

V letih od 2010 do 2014 je bil član domenskega komiteja COST za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (DC ICT). Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Leta 2016 pa v delovno skupino za podporo projektu Ekspertno svetovanje o financiranju visokega šolstva v Sloveniji pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.GOVOR prof. dr. Zdravka Kačiča na inavguraciji rektorja ob Dnevu Univerze v Mariboru, dne 18. septembra 2018.Fotogalerija inavguracije rektorja ob Dnevu Univerze v Mariboru​ 


​​

Dosedanji rektorji Univerze v Mariboru (1975 - 2017)

Prof. dr. Igor Tičar
Prof. dr. Danijel Rebolj                      
Prof dr. Ivan Rozman                      
2015 - 2017
2011 - 2015
​2003 -  2011
Prof. dr. Ludvik Toplak1993 – 2002
Prof. dr. Alojz Križman1987 - 1993
Prof. dr. Dane Melavc1983 - 1987
Prof. dr. Dali Đonlagić1979 - 1983
Prof. dr. Vladimir Bračič1975 - 1979

​ 
Urednik strani: Oddelek za odnose z javnostmi in promocijo

 Kabinet rektorja

 

​Vodja kabineta

Jože Furman

T: 02 23 55 203

E: joze.furman@um.si

 ​

Tajnica

Matejka Kaučič
T: 02 23 55 210
E:matejka.kaucic@um.si

 

Rektorat, soba 204
Slomškov trg 15
Maribor

 

T: 02 23 55 210
F: 02 23 55 212
E: rektor@um.si

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava