Upravni odbor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov.

Upravni odbor sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja,
  • štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev,
  • en predstavnik študentov in
  • en predstavnik delodajalcev.

Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru za mandatno dobo 4 let, ki začne teči od konstitutivne seje, so:


1.      izr. prof. dr. Mitja Gorenak, predsednik

2.      red. prof. dr. Matej Vesenjak

3.      izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

4.      Damir Mlakar

5.      prof. dr. Ivan Rozman

6.      izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid

7.      Ksenija Flegar

8.      Boštjan Vrhovšek in  ​

9.      Živa Ledinek kot predstavnica študentov za mandatno dobo 2 let.​Kot predstavniki ustanovitelja so bili v Upravni odbor UM imenovani prof. dr. Ivan Rozman in izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid s sklepom Vlade RS št. 01416-3/2020/6 z dne 21. 1. 2021 ter Ksenija Flegar​ kot nadomestna članica s sklepom Vlade RS št. 01416-3/2020/9 z dne 21. 4. 2021.

 

Za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delodajalcev je imenovan Boštjan Vrhovšek ob soglasju Vlade RS (Sklep Vlade RS, št. 01416-3/2020/14 z dne 11.6.2021).

 

​ 


     
    Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
     Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava