Upravni odbor

​​​​​​​​​​​​​​​​​Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov.


Upravni odbor sestavljajo:
 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev,
 • en predstavnik študentov in
 • en predstavnik delodajalcev.
​Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so:
 1. ​red. prof. dr. Gorazd Meško (predsednik)
 2. red. prof. dr. Andrej Predin
 3. red. prof. dr. Karin Bakračevič
 4. Sabina Cebek
 5. mag. Matjaž Vodušek

 6. Darinka Vrečko
 7. mag. Peter Cokan (namestnik predsednika)
 8. Boštjan Krapež​.

Na konstitutivni seji dne 27. 2. 2017 se je za mandatno dobo štirih let konstituiral UO UM v sestavi:
 • red. prof. dr. Andrej Predin
 • red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman
 • red. prof. dr. Gorazd Meško
 • Sabina Cebek.
Izvoljen je bil tudi predsednik Upravnega odbora Univerze v Mariboru, ki je red. prof. dr. Gorazd Meško.

Za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst študentov je bil na 4. redni seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru dne 13. 2. 2019 za mandatno dobo dveh let od 27. 2. 2019 izvoljen:

 • Boštjan Krapež.
S sklepom rektorja št. 024/2017/S 70/514-MM z dne 14. 3. 2017 je bil kot predstavnik delodajalcev v soglasju z ustanoviteljem kot član Upravnega odbora UM določen mag. Matjaž Vodušek.

S sklepom Vlade RS št. 01416-2/2014/15 z dne 16. 3. 2017 so bili kot predstavniki ustanovitelja v Upravni odbor UM imenovani mag. Robert Celec, Darinka Vrečko in mag. Peter Cokan.

   
   Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava