Upravni odbor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov.


Upravni odbor sestavljajo:
 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • štirje predstavniki univerze, od tega trije iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in en predstavnik drugih delavcev,
 • en predstavnik študentov in
 • en predstavnik delodajalcev.
​Člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru so:
 1. ​red. prof. dr. Gorazd Meško (predsednik)
 2. red. prof. dr. Andrej Predin
 3. red. prof. dr. Karin Bakračevič
 4. Sabina Cebek
 5. mag. Matjaž Vodušek
 6. mag. Damjana Karlo
 7. Darinka Vrečko
 8. mag. Peter Cokan (namestnik predsednika)
 9. Živa Ledinek​.

Na konstitutivni seji dne 27. 2. 2017 se je za mandatno dobo štirih let konstituiral UO UM v sestavi:
 • red. prof. dr. Andrej Predin
 • red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman
 • red. prof. dr. Gorazd Meško
 • Sabina Cebek.
Izvoljen je bil tudi predsednik Upravnega odbora Univerze v Mariboru, ki je red. prof. dr. Gorazd Meško.

Za članico Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst študentov je bila na 19. izredni seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru dne 11. 3. 2020 za preostalo mandatno dobo, to je do 26. 2. 2021 izvoljena:

 • Živa Ledinek.
S sklepom rektorja št. 024/2017/S 70/514-MM z dne 14. 3. 2017 je bil kot predstavnik delodajalcev v soglasju z ustanoviteljem kot član Upravnega odbora UM določen mag. Matjaž Vodušek.

Darinka Vrečko in mag. Peter Cokan sta bila kot predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor UM imenovana s sklepom Vlade RS št. 01416-2/2014/15 z dne 16. 3. 2017.

Mag. Damjana Karlo je bila kot predstavnica ustanovitelja v Upravni odbor UM imenovana s sklepom Vlade RS št. 01416-3/2019/4 z dne 26. 9. 2019.​   
  Urednik strani: Služba za pravne in splošne zadeve
   Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava