Študentski svet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Študentski svet Univerze v Mariboru sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Deluje po načelu »Od študentov za študente«, kar pomeni, da člani:

     -  rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti,

     -  se zavzemajo za dobrobit študentov in

     -  prispevajo k študentu prijaznejšemu ter kvalitetnejšemu študiju.


Poleg sodelovanja v organih in podajanja ter zagovarjanja študentskega mnenja, pripravljajo tudi razne obštudijske aktivnosti z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. V sklopu dejavnosti Študentskega sveta deluje tudi pet stalnih delovnih komisij Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta sodelujem​o v organih univerze, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet Univerze v Mariboru zaseda običajno enkrat mesečno. Seje so javne, tako da se jih lahko, v kolikor vas zanima, udeležite.​​​


Če se želiš priključiti skupnosti aktivnih študentov, ki sodelujejo in soodločajo pri sprejemanju odločitev o spremembah študijskega procesa, si več o tem preberi na povezavi Postani član.​

​​

studentskisvet@um.si​ | ​​​​​+386 2 23 55 218​​

Urednik strani: Študentski svet UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava