Izbor izvajalca GOI del

logotip-UM_120.jpgLogo_ESRR_barvni.jpg
 
  • Za izvedbo del je bilo na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije št. 901/2008 (Plan b d.o.o.) 17. 11. 2008 pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-972/2008-30 (7104), ki je bilo z Odločbo št. 351-1467/2010-6 (7107) 4. 1. 2011 podaljšano do vključno 29. 11. 2013.
  • Izdaja gradbenega dovoljenja za zaklonišče s povezovalnim tunelom in prestavitvijo plinovoda je bila zadržana zaradi potrebne dopolnitve prostorskega akta.
  • Izbor izvajalca GOI del (vključno z dobavo in montažo opreme) se je pričel izvajati v letu 2009 kot dvostopenjski postopek. 24. 9. 2009 je bil na Portalu  javnih naročil pod številko JN7861/2009, 29. 9. 2009 pa v Uradnem listu EU pod številko 2009-S 187-269048 objavljen Javni razpis za novogradnjo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
  • Za potrebe izvedbe II. faze postopka izbora izvajalca je bila pripravljena razpisna dokumentacija, h kateri je naročnik 22. 3. 2010 pridobil soglasje posredniškega telesa (MVZT) št. 4111-7/2009/39, 25. 3. 2010 pa soglasje Organa upravljanja (SVLR) št. 411-2/2008-36. Na podlagi razpisne dokumentacije je bil izveden postopek oddaje ponudb, ki je bil zaključen v letu 2011. V mesecu juniju (8. 6. 2011) je bila podpisana gradbena pogodba št. 2009_01_JN1_MF_II z izbranim izvajalcem del − podjetjem Begrad d.d. iz Novega mesta (v partnerskem nastopu s podjetjem Granit d.d. iz Slovenske Bistrice) v višini 29.946.139,84 EUR.
  • Skladno s podpisano pogodbo ter sklenjenimi aneksi št. 1, 2, 3  in 4 so se izvajalci zavezali, da bodo vsa dela (vključno s tehničnim pregledom, pridobitvijo uporabnega dovoljenja, odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem tehničnem pregledu, ter primopredajo z vso potrebno dokumentacijo) zaključena najkasneje do 31. 5. 2013.
  • Izvedbo investicije v smislu izvajanja gradbenega in finančnega nadzora je izvajalo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora po pogodbi št. 9/SP-2010 z dne 4. 5. 2010 in aneksa št. 1 k osnovni pogodbi z dne 22. 2. 2011.
  • Nadzor je v imenu naročnika 22. 6. 2011 izvedel prijavo gradbišča. ​
​​​​
Urednik strani: Služba za investicije na UM
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava