​​​

Svečano listino Univerze v Mariboru podeljuje univerza za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja. Podeljuje se neprekinjeno vse od leta 1978, do sedaj je bila podeljena naslednjim organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom:

 

2020

​Mestna občina Celje

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

The George Washington University School of Nursing

dr. Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak


2019

​Lek, d.d.

Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

ETRA, d.o.o.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tenzor, d.o.o.

Alenka Zadravec, univ. dipl. prav. (Višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru)

2018

​Domel holding, d.d.

Slovensko ligvistično združenje

Prim. Jelka Helena ​Reberšek Gorišek, dr. med.

Faculty of Higher Nursing Education and Psychological and Sicial Work, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

2017

Fraport Slovenija, d.o.o. (na predlog Fakultete za organizacijske vede)

Ulster University, Faculty of Life and Health Sciences (na predlog Fakultete za zdravstvene vede UM)


 

2016

​DEWESoft d.o.o., Trbovlje

LA & CO, d.o.o., Maribor

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

PRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE


 

2015

Arctur d.o.o.

Janez Škrlec


 

2014

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

podjetje MIKROPIS HOLDING d.o.o. iz Žalca


 

2013

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
podjetje HEWLETT-PACKARD d.o.o. iz Ljubljane
 

2012

Izr. prof. dr. Stanko Vršič
Sanlas Holding GmBH
LOTRIČ meroslovje d.o.o.
Javno podjetje Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES)
 

2011

FERI

ekipa Lucky7 (Bojan Butolen, Simon Zelič in Mitja Cof) pod mentorstvom izr. prof. dr. Milana Zormana
član ekipe Rembrant Gregor Vohl
ekipa 2nd Sight (Tine Poštuvan, Luka Topolovec, Žan Markon in Blaž Magdič) pod mentorstvom dr. Mateje Verlič, ki so se udeležili tekmovanja ImagineCup 2011

FS
EMO-orodjarna, proizvodna družba D.o.o.
UnI Maribor Grand Prix Engineering: Prof. dr. Jože Flašker, Aljaž Kovačič, Marko Šori, Boštjan Trobentar, Matej Marinič, Marko Nonković, Marko Vurzer, Marko Hriberšek, Luka Jerman, Simon Hauptman, Luka Hribar, Jure Braniselj, Primož Gorenšek, Matjaž Gajšek, Alen Skupek, Renato Brodar, Matevž Štern, Bojan Čontala, Robert Ojsteršek, Aleš Jurjec, Denis Valentan, David Belovič, Damjan Ostrc, Jožef Zadravec, Dino Florjančič FS
 

2010

Občina Krško
Mestna občina Velenje
Österreichisches Rotes Kreuz
 

2009

Zooler Austria GmbH, Einstell- und Mesgäte, Ried/Inkreis
 

2008

Inštitut za referenčne materiale in meritve Združenega centra Evropske komisije (EC-DG JRC IRMM)
Sončni dom, družba za storitve d.o.o.
Univerzitetni klinični center Maribor
 

2007

University of OULU, Departmen of Nursing Science and Helth Administrion
Slovensko društvo Informatika
Termoelektrarna Trbovlje
 

2006

ISKRATEL, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o.
HSE Holding Slovenske elektrarne
The Johns Hopkins University, school of nursing, Baltimor, USA
DARS d.d.
Merkur, d.d,, trgovina in storitve
Ministrstvo za notranje zadeve
 

2005

Pliva d.d. – Regija centralna in vzhodna Evropa
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Augustinum GmbH München
Zlatarna Celje d.d.
Fakulteta za gradbeništvo TU Graz
 

2004

Domplan d.d. Kranj
Društvo vzdrževalcev Slovenije
Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotehnik, Graz
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj
Perutnina Ptuj d.o.o.
KUD Študent
 

2003

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ultra d.o.o. Zagorje ob Savi
Dr. Stephan Semprich, Technische Universität Graz, Avstrija
Oracle Software d.o.o. Ljubljana
Mariborska livarna d.d.
Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego
Dr. Franci Čuš
Dr. Željko Knez
Dr. Zinka Zorko
 

2002

Indramat elektromotorji d. o. o. Železniki
Ponting Inženirski biro d. o. o. Maribor
Microsoft d. o. o. Ljubljana
Abrasiv Muta d. o. o.
Dr. Otto S. Wolfbeis, Universität Regensburg, Nemčija
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor
Pravniško društvo Maribor
Zdravniško društvo Maribor
Vladimir Rukavina
 

2001

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Hrvaška
Iskra Avtoelektrika d. d. Šempeter pri Gorici
Kograd gradnje d. o. o. Maribor
Dr. Josef KURZ, Hohensteiner Institut Bönnigheim, Nemčija
Mag. Matjaž MEDVEDŠEK
Dr. Paul PARIN
Dr. Tullio PERSI
Primorje d. d. Ajdovščina
Dr. Volker RIBITSCH, Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija
Jože SLOBODNIK
Šolski center Velenje
Tekstilna tovarna Prebold d. d.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 

2000

Marko LAVRENČIČ
Miloš GORIČAN
IBI Kranj d.d.
Dr. Albert ROBERT, Université de Rennes, Francija
Splošna bolnišnica Maribor
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb, Hrvaška
Vegrad d.d., Velenje
 

1999

Dr. Robert DYCK, State University and Politechnics of Virginia, Blacksburg, ZDA
Fakultät für Maschinenbau,Technische Universität  Graz, Avstrija
Gospodarski vestnik, Založniška skupina d.d. Ljubljana
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Iskra Tela d.d., Ljubljana
Konstruktor, Maribor
Dr. Zdenko KORDIĆ, Sveučilište u Mostaru, BiH
Vojo LUKIĆ
Marmor d.d., Hotavlje
Primat d.d., Maribor
 

1998

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov
Živila Kranj d.d., trgovina in gostinstvo, Naklo
 

1997

Vitomir GROS
Simon ROBINSON
Rotomatika d.o.o., Spodnja Idrija
Vasja SAMEC
Tehnische Fakultät Universität Erlangen-Nürnberg, Nemčija
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije
 

1995

ISKRA EMECO d.d., Kranj
 

1994

Center Vlade RS za informatiko, Ljubljana
 

1992

SVEA, Zagorje ob Savi
Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije
 

1991

Splošno združenje trgovine Slovenije
 

1990

Temeljno sodišče Maribor
 

1989

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR
LJUBLJANSKA BANKA, Temeljna banka Gorenjske Kranj
 

1988

ZLATOROG, Maribor
PERUTNINA PTUJ, Ptuj
SLOVENIJALES – DO Trgovina Ljubljana
 

1987

Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije
 

1986

Akademski pevski zbor »Boris Kraigher«, Maribor
Železniško gospodarstvo – Železniška transportna organizacija Maribor
SLOVIN – Kmetijski kombinat Jeruzalem-Ormož
Vodnogospodarsko podjetje Maribor
 

1985

ISKRA, Škofja Loka
 

1984

UNIOR, Zreče
MURA, Murska Sobota
Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo, VEKŠ, Maribor
 

1983

Zdravilišče RADENSKA, Radenci
 

1982

HP Kolinska Ljubljana
SOZD Mariborska tekstilna tovarna
Študentski servis Maribor
Železarna Ravne na Koroškem
 

1981

Mestni odbor Zveze združenj borcev NOV Maribor
 

1980

Občina Kranj
SOZD Gorenje Velenje
Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor
IMPOL Slovenska Bistrica
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije
 

1979

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor
Društvo ekonomistov Maribor
Gospodarska zbornica Maribor
Občinska konferenca SZDL Maribor
Občina Maribor
Komanda garnizona Maribor
Delavska univerza Postojna
SOZD ELKOM Maribor
SOZD ISKRA Kranj
Združena industrija motornih vozil TAM Maribor
Univerzitetna konferenca ZSMS Maribor
KUD ŠTUDENT, Maribor
Študentski list »KATEDRA«, Maribor
Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani
 

1978

Univerzitetna knjižnica v Mariboru ob 75. letnici delovanja​