​​​​​Priznanje  Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za izjemne uspehe, dosežke in zasluge:


 

2020

​izr. prof. dr. Alenka Brezavšček (FOV UM)

doc. dr. Tomaž Kosar (FERI UM)

doc. dr. Lidija Čuček (FKKT UM)

viš. pred. mag. Barbara Donik (FZV UM)

izr. prof. dr. Katja Eman (FVV UM)

izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh (FS UM)

2019

doc. dr. Damjan Maletič (FOV UM)

doc. dr. Matej Črepinšek (FERI UM)

izr. prof. dr. Marjana Simonič (FKKT UM)

doc. dr. Aleš Fajmut (FZV UM)

red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat (FF UM)

doc. dr. Kaja Prislan (FVV UM)


2018

​lektorica dr. Alenka Tratnik (FOV UM)

doc. dr. Aleš Bučar Ručman (FVV UM)

izr. prof. dr. Slavko Cvetek (FZV UM)

doc. dr. Niko Lukač (FERI UM)

red. prof. dr. Silvo Devetak (FNM UM)

doc. dr. Gregor Harih (FS UM)

doc. dr. Jerneja Herzog (PEF UM)

2017

izr. prof. dr. Mirko Ficko (FS UM)
red. prof. dr. Anton Hamler (FERI UM)
red. prof. dr. Bojan Tičar (FVV UM)
red. prof. dr. Tomaž Kern (FOV UM)
doc. dr. Marko Bračko (FKKT UM)
doc. dr. Uroš Maver (MFa UM)
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (FZV UM)

2016

​doc. dr. Anja Žnidaršič (FOV UM)

izr. prof. dr. Igor Bernik (FVV UM)

izr. prof. dr. Regina Fuchs Godec (FKKT UM)

doc. dr. Mateja Lorber (FZV UM)

izr. prof. dr. Jovan Miljković, (MF UM)

izr. prof. dr. Zlatan Dežman (PF UM)

izr. prof. dr. Darko Lovrec (FS)

red. prof. dr. Janez Brest (FERI UM)

red. prof. dr. Iztok Potrč (FL UM)

​​ 

2015

doc. dr. Jadranka Stričević (FZV UM)

doc. dr. Alenka Baggia (FOV UM)

doc. dr. Nataša Vujica Hercog (FS UM)

izr. prof. dr. Branko Lobnikar (FVV UM)

red. prof. dr. Dušan Gleich (FERI UM)