​​Priznanja Andreja Perlacha​​ se podeljuje skupinam študentov za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost ter za dosežke na raznih tekmovanjih, konferencah, sejmih, razstavah, predstavah idr.


 

2 0 1 7

- za znanstvenoraziskovalne dosežke: Tanja Hartman, Anja Šegula , Tjaša Hertiš in Petek Tadej z Medicinske fakultete UM

​- za kulturno-umetniške dosežke: Lucija Stakne in Marička Stakne s Pedagoške fakultete UM
- za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: David Dobrotinšek, Mitja Furman, Mihael Kodrič, Matic Ledinek, 
Vid Lešič in Rok Murko s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

 

2 0 1 6

- za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Mirjam MOČNIK, Sara NIKOLIC, Ines MURŠIČ in Timea HEBAR z MF UM

- za področje kulturno-umetniških dosežkov: Tamara HRŠAK in Laura KODER s PEF UM

- za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Vanja AJD, Ana ĐURINEK, Mihaela EMERŠIČ, Anja FIRBAS, Lucie GÖRLICHOVA, Janja HARB, Monika HUDOURNIK, Špela JEREBIC, Ana KOŽUH, Maša LEMUT, Adrijana LILEK, Natalija PETKOVIĆ, Tina POMPE, Larisa SPASKOVIĆ, Nuša ŠIMUNIĆ, Klara ŠTAMPAR, Monika ŠUMAK, Heidi VIDMAJER s FS UM

 

2 0 1 5

- za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Andrej JAZBEC, Matjaž KLEMENČIČ, Tadej MEDVED, Žiga UNUK, Matic URBANČ s FG UM

- za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Marko HOJNIK, Luka DOBOVIŠEK z MF UM