​​​​​​​Priznanja Andreja Perlacha​​ se podeljuje skupinam študentov za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost ter za dosežke na raznih tekmovanjih, konferencah, sejmih, razstavah, predstavah idr.


2 0 2 0

​- za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved: Živa Šuta, PF UM in Klara Avsec, FERI UM

- za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved: Anja GRM, MF UM in Gaja  Hladnik, MF UM

- za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Eva Gregorec, PeF UM in Nika Strašek, PeF UM

- za kulturno-umetniške dosežke:​ Deni Sobočan, NIka Strašek, Davor Gorišek, Tina Matko, Eva Gregorec, Tina Gregorec in Urška Vočanec, vsi PeF UM


2 0 1 9

​- za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju družboslovnih ved: Tina Pivec, FF UM in Tanja Špes, FF UM

- za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju biotehničnih, zdravstvenih in medicinskih ved: Ana Kenk, MF UM in Urška Koštomaj, MF UM

- za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, Iza Beširević in Tamá​ra Cheles Coelho, vsi PF UM

2 0 1 8

za znanstvenoraziskovalne dosežke: Kristjan ORTHABER, Matevž PRISTOVNIK ter Kristijan SKOK z Medicinske fakultete UM in Tina BELEC, Sandra BURJA ter Nika BIZJAK, prav tako z Medicinske fakultete

​- za kulturno-umetniške dosežke: Tobias DAJČMAN, Andrej VINDIŠ, Eva GREGOREC, Tina GREGOREC, Eva HERCOG, Gašper RAZBORŠEK, Patrik KOCIPER, Deni SOBOČAN, Urška LEŠNJAK, Tina MATKO, Urša VIDMAR, Urška VOČANEC, Alja BUDJA, Ines ŽARKI, Sara STROŽIČ, Ana GLAŽAR, Urška ZACIRKOVNIK, Petra GUTNIK, Maja SAJNKAR, Nika STRAŠEK, Davor GORIŠEK in Lea LIPNIK s Pedagoške fakultete UM
- za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: Luka ŠINIGOJ, Julija FAJHTINGER ter Tjaša ZIDANIČ s Pedagoške fakultete UM in Monika FERK, Tilen ŠKRINJAR, Vinko ŠMID, Dejan KRIVEC, Tadej VENGUST ter Damir PODBOJEC s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

 

 

2 0 1 7

- za znanstvenoraziskovalne dosežke: Tanja HARTMAN, Anja ŠEGULA , Tjaša HERTIŠ in Tadej PETEK z Medicinske fakultete UM

​- za kulturno-umetniške dosežke: Lucija STAKNE in Marička STAKNE s Pedagoške fakultete UM
- za dosežke na tekmovanjih, natečajih in druge dosežke: David DOBROTINŠEK, Mitja FURMAN, Mihael KODRIČ, Matic LEDINEK, Vid LEŠIČ in Rok MURKO s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM

 

2 0 1 6

- za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Mirjam MOČNIK, Sara NIKOLIC, Ines MURŠIČ in Timea HEBAR z MF UM

- za področje kulturno-umetniških dosežkov: Tamara HRŠAK in Laura KODER s PEF UM

- za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Vanja AJD, Ana ĐURINEK, Mihaela EMERŠIČ, Anja FIRBAS, Lucie GÖRLICHOVA, Janja HARB, Monika HUDOURNIK, Špela JEREBIC, Ana KOŽUH, Maša LEMUT, Adrijana LILEK, Natalija PETKOVIĆ, Tina POMPE, Larisa SPASKOVIĆ, Nuša ŠIMUNIĆ, Klara ŠTAMPAR, Monika ŠUMAK, Heidi VIDMAJER s FS UM

 

2 0 1 5

- za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih in drugih dosežkov: Andrej JAZBEC, Matjaž KLEMENČIČ, Tadej MEDVED, Žiga UNUK, Matic URBANČ s FG UM

- za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov: Marko HOJNIK, Luka DOBOVIŠEK z MF UM