Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:


 

2017

red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič (FS UM)
doc. dr. Domen Mongus (FERI UM)
red. prof. dr. Vojko Potočan (EPF UM)
red. prof. dr. Željko Knez (FKKT UM)
viš. predav. mag. Vida Gönc (FZV UM)
red. prof. dr. Samo Fošnarič (PEF UM)

 

2016

​doc. dr. Matjaž Maletič (FOV UM)

red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk (MF UM)

red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek (FS UM)

red. prof. dr. Peter Krajnc (FKKT UM)

red. prof. dr. Marjan Heričko (FERI UM)

 

2015

red. prof. dr. Polona Tominc (EPF UM)

doc. dr. Borut Werber (FOV UM)

red. prof. dr. Matjaž Perc (FNM UM)

izr. prof. dr. Matej Vesenjak  (FS UM)

red. prof. dr. Jože Pihler (FERI UM)

​​