​Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejmejo visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:


 

2020

red. prof. dr. Zvonko Balantič (FOV UM)

red. prof. dr. Nataša Vaupotič (FNM UM)

doc. dr. Muhamed Turkanović (FERI UM)

red. prof. dr. Marko Marhl (PeF UM)

viš. pred. Nataša Mlinar Reljić (FZV UM)

doc. dr. Selestina Gorgieva (FS UM)

​​

2019

​red. prof. dr. Miran Brezočnik (FS UM)

red. prof. dr. Marko Ferjan /FOV UM)

red. prof. dr. Aleš Holobar (FERI UM)

red. prof. dr. Samo Korpar (FKKT UM)

doc. dr. Dominika Vrbnjak (FZV UM)

red. prof. dr. Branka Čagran (PeF UM)

2018

​izr. prof. dr. Polona Šprajc (FOV UM)

red. prof. dr. Uroš Potočnik (MF UM)

izr. prof. dr. Gregor Štiglic (FZV UM)

red. prof. dr. Žarko Ignjatovič (PEF UM)

red. prof. dr. Gorazd Štumberger (FERI UM)

red. prof. dr. Jure Ravnik (FS UM)

2017

red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič (FS UM)
doc. dr. Domen Mongus (FERI UM)
red. prof. dr. Vojko Potočan (EPF UM)
red. prof. dr. Željko Knez (FKKT UM)
viš. predav. mag. Vida Gönc (FZV UM)
red. prof. dr. Samo Fošnarič (PEF UM)

 

2016

​doc. dr. Matjaž Maletič (FOV UM)

red. prof. dr. Dušanka Mičetić Turk (MF UM)

red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek (FS UM)

red. prof. dr. Peter Krajnc (FKKT UM)

red. prof. dr. Marjan Heričko (FERI UM)

 

2015

red. prof. dr. Polona Tominc (EPF UM)

doc. dr. Borut Werber (FOV UM)

red. prof. dr. Matjaž Perc (FNM UM)

izr. prof. dr. Matej Vesenjak  (FS UM)

red. prof. dr. Jože Pihler (FERI UM)

​​