​​Prejemniki listine za pomembne kulturne dosežke so študenti Univerze v Mariboru, ki so s svojim delom in zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju kulture in kulturne dejavnosti na Univerzi v Mariboru:


 

2 0 2 0

​Janja Podgrajšek

2 0 1 9

​Alen Benko

2 0 1 8

​Žan Domanjko

2 0 1 7

​Sašo Kodrič

 

2 0 1 6

​Uroš Jurgec

 

2 0 1 4

Viktorija Atlija

 

2 0 1 3

Mitja Mlakar

 

2 0 1 2
Marko Lük

2 0 1 1
Janja Deutschmann

2 0 1 0
Aleš Sabo

2 0 0 9
Mojca Pernat

 

2 0 0 8
Jakob Zapušek

2 0 0 7
Kulturno umetniško društvo Študent Maribor

2 0 0 6
Lučka Zorko

2 0 0 5
Mitja Vranetič