​​​​Prejemniki listine za razvoj obštudijskih dejavnosti so študenti Univerze v Mariboru, ki so s svojim delom in zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru:


 

2 0 2 0
​Tjaša Heričko

2 0 1 9
​Boštjan Krapež​

2 0 1 8
​Andrej Oprčkal

2 0 1 7
​​Ana Marija Ledinšek
​​
2 0 1 6
​Ines Kebler

2 0 1 5
Društvo študentov psihologije Maribor

2 0 1 4
Rok Pintar

2 0 1 3
Eva Šmirmaul

2 0 1 2
Jožek Gregorčič

2 0 1 1
Jožef Vuk

2 0 1 0
Alen Vidonja

2 0 0 9
Marko Zdravković

2 0 0 8
Matic Zupanc

2 0 0 7
Mateja Mavrič

2 0 0 6
Dušan Videčnik

2 0 0 5
Peter Virtič​