​​​​​​

Kot posebno priznanje  za izredne uspehe, zasluge in dosežke je Univerza v Mariboru do sedaj podelila naslov zaslužni profesor naslednjim upokojenim rednim profesorjem:

 

2020

Dr. Ludvik Toplak, PF​

Dr. Jana Goriup, FZV

2018

​Dr. Dušan Radonjič

2017

Dr. Dušanka Mičetić Turk​​

Dr. Leopold Škerget, FS

Dr. Joso Vukman, FNM

2016

Dr. Silvo Devetak, PF

Dr. Breda Pečovnik Balon, MF

Dr. Jože Zupančič, FOV

 

2015
Dr. Zmago Turk (predlagatelj FZV UM)

2014
Dr. Darko Maver, FVV
Dr. Sergej Flere, FF
Dr. Jože Flašker, FS

2013
Dr. Peter Umek, FVV
Dr. Jurij Krope, FKKT
Dr. Karel Jezernik, FERI
Dr. Mihael Drofenik, FKKT
 
2012
Dr. Šime Ivanjko, PF
Dr. Bruno Cvikl, FG
 
2011
Dr. Alojz Križman, FS
 
2010
Dr. Miroljub Kljajić, FOV (  2016)
Dr. Vladislav Rajkovič, FOV
Dr. Jože Gričar, FOV
 
2009
Dr. Božidar Krajnčič, FKBV (  2018)
 
2008
Dr. Peter Glavič, FKKT
Dr. Valter Doleček, FKKT (  2020)
Dr. Elko Borko, UM
 
2007
Dr. Jurij Jug, FOV
 
2004
Dr. Franc PERNEK, PF
 
2003
Akad. dr. Jože MLINARIČ, PEF
Akad. dr. Zinka ZORKO, PEF (  2019​)
Dr. Jože VAUHNIK, PEF (  2018​)
 
2001
Dr. France BREŠAR, FERI (  2013)
Dr. Danilo DOBČNIK, FKKT
Dr. Leo GUSEL, EPF (  2008)
Dr. Stanka KRAJNC-SIMONETI, VZŠ
Dr. Matjaž MULEJ, EPF
Dr. Vlado SRUK, EPF (  2020)
Dr. Adolf ŠOSTAR, FS
 
2000
Dr. Ljubomir ČREPINŠEK, FS
Dr. Borut BELEC, PEF
Dr. Miroslava GEČ-KOROŠEC, PF (  2006)
 
1999
Dr. Štefan KAJZER, EPF (  2013)
Dr. Božidar HRIBERNIK, FERI
Dr. Alenka HUDOKLIN BOŽIČ, FOV († 2014)
Spec. Bojan GOLIJA, PEF  († 2014)
 
1998
Dr. Alojz PAULIN, FERI
Dr. Bruno STIGLIC, FERI (  2017)
 
1997
Dr. Dali ĐONLAGIĆ, FERI (  2019)
Dr. Jože LEP, FG (  2013)
Dr. Bogdan VOLAVŠEK, FKKT (  2014)
Dr. Pavel ŠMARČAN, FS
Dr. Mirko KRIŽMAN, PEF (  2014)
Dr. Viljem BRUMEC, VZŠ (  2014)
 
1996
Dr. Tine ZORIČ, FERI
Dr. Jože POGAČNIK, PEF (  2002)
Dr. Manica ŠPENDAL, PEF
Dr. Stanko OJNIK, PF (  2012)
 
1995
Dr. Ivan NOVAK, FERI (  2018)
Dr. Želimir DOBOVIŠEK, FS (  2017)
 
1994
Dr. Dane MELAVC, EPF (  2019)
 
1993
Dr. Jože COLNARIČ, VKŠ (  2011)
Dr. Stojan VRABL, VKŠ
 
1992
Dr. Milan KAC, TF (  2010)
 
1991
Dr. Bogomir DEŽELAK, EPF (  2012)
Dr. Janko KRALJ, EPF (  2012)
Dr. Danilo VEZJAK, EPF (  2003)
Dr. Milan NOVAK, VAŠ (  2004)
 
1990
Dr. Danimir KERIN, VAŠ (  2007)
Dr. Jože KOROPEC, PF (  2004)
 
1987
Dr. Dolfe CIZEJ, VAŠ († 2001)
 
1985
Dr. Vojko OZIM, VAŠ (  2007)
 
1984
Dr. Ostoj DURJAVA, VEKŠ (  2006)
Dr. Ciril MIKL, VEKŠ (  2012)
Dr. Mirko ČEH, VTŠ (  2013)
 
1983
Dr. Franjo PERIČ, VEKŠ
Dr. Ivan Vanek ŠIFTAR, VPŠ (  1999)
Dr. Ivan POGAČAR
 
1982
Dr. Danilo POŽAR, VEKŠ (  2005)
 
1981
Dr. Tine LAH, VEKŠ (  2014)
 
1980
Dr. Vladimir BRAČIČ, PA (  1996)
Dr. Janez NEMEC, VEKŠ (  2001)
 
 

 

​ ​​​