​​​

​Naslov dobrotnik Univerze v Mariboru je bil do sedaj podeljen naslednjim fizičnim osebam in pravnim osebam za njihov viden doprinos k razvoju ali ugledu Univerze v Mariboru:

2019
Prof. Dr. med. Dr. med.​ dent. Alexander KÜ​BLER

2017
​Prof. dr. h. c. Zora JANŽEKOVIČ, dr. med - častni naslov je bil podeljen posthumno
 
2016
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

2008
Silvester VERHOVNIK​