Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja. 

 

2014

Red. prof. dr. Andrej Predin, FE

Doc. dr. Bogdan Čizmarevič, MF

Red. prof. dr. Bojan Borstner, FF

2013

Red. prof. dr. Matjaž Hriberšek, FS

Red. prof. dr. Mojca Škerget, FKKT

 

2012

Prof. dr. Samo Kralj, FNM
Izr. prof. dr. Anton Dvoršek, FVV
 

2011

Prof. dr. Eva Jereba, FOV
Prof. dr. Vesna Rijavec, PF
 

2010

Prof. dr. Miroslav Rebernik, EPF
Prof. dr. Majda Schmidt Krajnc, PeF
 

2009

Prof. dr. Dejan Škorjanc, FKBV
Izr. prof. dr. Kazimir Miksić, MF
 

2007

Prof. dr. Šime Ivanjko, PF
 

2006

Prof. dr. Borut ŽALIK, FERI
Prof. dr. Nikola PAVEŠIĆ, FOV
 

2005

Izr. prof. Cveto KOBAL, PEF
Izr. prof. dr. Tone PLOJ, ŠD
 

​