Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  nepedagoškim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.


2014

Mira Mastinšek, FF


2013

Ana Bratuša, FKKT

Jožica Červek, UKM

 

2012

Marija Grčar, FNM
 

2011

Romana Lesjak, FOV

 

2010

Milenka Šabeder, EPF
Judita Ladič, PeF
Mag. Andrejka Golob, Rektorat

 

2009

Sonja Roj
 

2007

Marija Britovšek

 

 

2006

Jožica NOVAK, FOV
Maks SVENŠEK, FERI
Marijana TIRŠEK, EPF ​