Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.


2014

Red. prof. dr. Gorazd Štumberger, FERI

Doc. dr. Robert Repnik, FNM

Izr. prof. dr. Anton Crnjac, MF

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, FVV

Izr. prof. dr. Branko Semolič, FL

Izr. prof. dr. Samo Korpar, FKKT

Red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, FF


2013

Doc. dr. Ana Habjanič, FZV

Doc. dr. Iztok Palčič, FS

Izr. prof. dr. Metka Sitar, FG

Izr. prof. dr. Dušan Zbašnik, EPF

Red. prof. Goran Vukovič, FOV

 

2012

Izr. prof. dr. Darko Goričanec, FKKT

Izr. prof. dr. Bojan Štumberger, FE

Red. prof. dr. Milan Brumen, MF

Red. prof. dr. Franc Janžekovič, FNM

Red. prof. dr. Peter Umek, FVV

Red. prof. dr. Marjan Mernik, FERI


2011

Red. prof. dr. Sonja Treven, EPF
Doc. dr. Andreja Pucihar, FOV
 

2010

Izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, FKKT
Red. prof. dr. Janez Usenik, FE
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, MF
Izr. prof. dr. Karmen Kolnik, FF
 

2009

Doc. dr. Aleš FAJMUT, FNM
Red. prof. dr. Anton HAUC, EPF
 

2008

Doc. dr. Marjan PREMIK, MF
 

2007

Izr. prof. dr. Tone LJUBIČ, FOV
Izr. prof. dr. Tomaž TOLLAZZI, FG
Prof. dr. Franc KOLETNIK, EPF
Mag. Nevenka KRČEVSKI-ŠKVARČ, višja pred., FZV
Izr. prof. dr. Nataša VAUPOTIČ, FNM
Doc. dr. Igor DRSTVENŠEK, FS
 

2006

Izr. prof. dr. Alojz GREGORIČ, MF
Prof. dr. Mladen TRLEP, FERI
Doc. dr. Andreja GORŠEK, FKKT
Doc. dr. Branko LOBNIKAR, FVV
 

2005

Izr. prof. dr. Drago MEŽNAR, FOV
Mag. Majda PAJNKIHAR, VZŠ
Izr. prof. dr. Renata JECL, FG
Prof. dr. Damijan MUMEL, EPF

 

​