Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.


2 0 1 4

Andreja Čurin, UM

Darja Husar, PF

Zvonko Murko, FZV

Ljudmila Tertinek, FNM

Mojca Amon, FL

Danila Levart, FKKT

Suzana Pušauer, FERI


2 0 1 3

Ines Gusel, EPF

Mojca Garantini, FF

Mojca Hribernik, FOV

Nataša Knap, FVV

 

2 0 1 2

Mateja Škofljanec, UKM

Marjana Potočnik, FL

Nataša Sokač, FE

Cecilija Loparič, FNM

Sabina Premrov, FKKT

Vladka Kožuh Ledinek, FERI


2 0 1 1
Marija Jagodic, FOV
Dragica Hauptman, FS

2 0 1 0
Alenka Mihalič Klemenčič, UKM
Ana Bratuša, FKKT
Elvira Žibrat Medved, MF

2 0 0 9
Hedvika DOBAJ, EPF

2 0 0 8
Darja WEINZERL, MF

2 0 0 7
Mojca ZADNIKAR, FOV
Darinka JAGODIČ, EPF

2 0 0 6

Sabina CEBEK, FERI

Mag. Natalija ŠPEC, FK

Majda ŠPES, UKM

Vladoša ZEGA, FVV

Vlasta TOMIŠIČ, UM

 

2 0 0 5

Nada ARH, FOV

Mag. Zdenka PETERMANEC, EPF

Maja DREV, FS