Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.


2014


Izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, FKKT

Doc. dr. Iztok Kramberger, FERI

Doc. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, FNM

Red. prof. dr. Uroš Potočnik, MF

Red. prof. dr. Vojko Potočan, EPF

Izr. prof. dr. Dragan Potočnik, FF

Viš. predavatelj dr. Gregor Lenart, FOV


2013

 

Doc. dr. Peter Virtič, FE

Doc. drr. Teodora Ivanuša, FVV

Doc. dr. Alenka Brezavšček, FOV

Asist. dr. Aleš Zamuda, FERI

Red. prof. dr. Iztok Takač, MF

Doc. dr. Mateja Ploj Virtič, FNM

Izred. prof. dr. Marjana Simonič, FKKT

 

2012

 

Doc. dr. Matej Vesenjak, FS

Doc. dr. Vida Kampuš Trop, FOV

Doc. dr. Iztok Banič, FNM

Doc. dr. Gregor Štiglic, FZV

Mag. Janez Valdhuber, FKBV

Doc. dr. Matjaž Kristl, FKKT

Red. prof. dr. Vesna Čančer, EPF

Izr. prof. dr. Jožef Ritonja, FERI


 

2011

Red. prof. dr. Jani Bekő
Doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, FOV
Doc. dr. Miran Mitar, FVV
Doc. dr. Jure Ravnik, FS
Doc. dr. Mateja Primožič, FKKT

 

2010

Izr. prof. dr. Milan Jurše, EPF
Izr. prof. dr. Jurij Avsec, FE
Pred. Dubravka Sancin, FZV
Red. prof. dr. Nadja Kokolj Vokač, MF
Doc. dr. Irena Ban, FKKT
Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, FF

 

2009

Doc. dr. Gabrijela LESKOVAR ŠPACAPAN, EPF
Matjaž SAGADIN, FKBV
Doc. dr. Matjaž PERC, FNM
Mag. Branko AŽMAN, FVV
Red. prof. dr. Radovan HOJS, MF
 

2008

Doc. dr. Matjaž ROBLEK, FOV
Doc. dr. Matjaž DUH, PEF
Mag. Milica LAHE, višja pred., FZV
Spec. Bojan ZOREC, FVV
Izr. prof. dr. Dušica PAHOR, MF
Doc. dr. Marjan LEP, FG

 

2007

Doc. dr. Marjan SENEGAČNIK, FOV
Prof. dr. Jože DRINOVEC, MF
Prof. dr. Bruno ZAVRŠNIK, EPF
Mag. Igor AREH, višji pred., FVV
Mag. Miljenko KRIŽMARIČ, asistent, FZV
Dr. Marjan LOGAR, višji pred., FERI
Mag. Robert REPNIK, asistent, FNM
 

2006

Mag. Milan KUTNJAK, FERI
Mag. Andrej SOTLAR, FVV
Prof. dr. Zvone BALANTIČ, FOV
Prof. dr. Majda KOKOTEC NOVAK, EPF
 

2005

Prof. dr. Sebastijan STRAŠEK, EPF
Prof. dr. Borut GORIŠEK, MF
Mag. Jure MEGLIČ, FOV
Mag. Janez POGORELC, FERI
 

​