Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.


2 0 1 4

Liljana Kovačec, EPF

mag. Sonja Novak, FE

Darja Vizjak, FERI

Natalija Berič, FF

Martina Pečovnik, FG

Vesna Lahovnik, FKKT

Ernest Kidrič, FNM

Alenka Bratina, FOV

Tina Štrakl, FVV

Maja Štiglic, FZV

Željka Bogdanović, PF


2 0 1 3

Aleksandra Cingerli, FNM

Barbara Hojnik, FZV

Dušica Šteinbauer, FKKT

Janko Omerzu, FE

Marija Kraner, FF

Mateja Novak, FS

Milica Pintarič, FG

Natalija Korošec, FERI

Renata Valentić, EPF

Vesna Ćorić, FOV

 

2 0 1 2

Suzana Pšajt, FS

Mag. Darja Hriberšek, FNM

Tatjana Mačukat, FZV

Kristina Dvoršak, FKBV

Alenka Kolar, FF

Simona Tretnjak, FKKT

Darja Stele, FVV

Irena Forštnarič, EPF

Milica Pernek, PEF

Boris Lahovnik, FERI


 

2 0 1 1
Petra Gorjanc, FOV
Vlasta Jug, FZV
Mag. Maja Novak, FVV
Stanislava Vrtin, EPF
Karin Grbec, FNM
Darja Novak, FS
Tatjana Golob, MF
Urška Mihelin, FKKT

2 0 1 0
Uršula Bizič, FOV
Jožica Škraban, FVV
Tatjana Arnuš, EPF
Tatjana Kac, FKBV
Igor Krmelj, FKKT
Simona Novak, FZV
Alojz Tapajner, MF
Metka Jerič, FF

2 0 0 9
Sonja ORTHABER, EPF
Veronika KMETEC, EPF
Aleksander PODLOGAR, FVV
Irena GORZA, MF

2 0 0 8
Vlasta PEČNIK, FOV
Marjan JEROMEL, FKBV
Zvonka MURKO, FZV
Nataša KNAP, FVV
Milena OROŽEN ČREŠNAR, MF
Dušanka VELEC, FG

2 0 0 7
Dr. Klementina FUKNÉ KOKOT, MF

Jožefa PAUMAN, UKM
Dragica ROŠER, EPF
Slavka INDOF, FVV
Ludvik MERČNIK, FZV
Jože KORELIČ, FERI

2 0 0 6

Jožica SALIHBAŠIĆ, FERI

Helena BLAŽUN, VZŠ

Ida HOJNIK, FG

Tatjana ŽEROVNIK, FOV

Alojz VAUPOTIČ, UKM

Vlasta STRAJNAR, FVV

Irenija KOZOL, EPF

 

2 0 0 5

Nevenka BALUN, VZŠ

Brigita BEDENIK, EPF

Nada GUMZEJ, FERI

Danica KMETIČ, UKM