Z namenom posebnega priznanja pedagoškim in znanstvenim sodelavcem za izredne dosežke na področju znanosti, izobraževanja, umetnosti, kulture, gospodarstva in na drugih področjih, povezanih z visokošolsko dejavnostjo ter za dosežke, ki so pomembneje prispevali  k uveljavitvi in razvoju univerze je v letu 2000 Univerza v Mariboru prvič podelila naslov častni senator. Do sedaj je ta naslov univerza podelila naslednjim upokojenim rednim profesorjem ter tudi drugim domačim ali tujim državljanom, ki imajo velike zasluge za razvoj univerze ali velike zasluge na mednarodnem področju za razvoj akademske, visokošolske in znanstvene sfere:


 

2013
Prof. dr. Charles Burton Fields
 
2011
Dr. h. c. Thomas RUZICKI
 
2007
Prof. dr. Jan SADLAK
 
2006
Prof. dr. Ludvik TOPLAK, PF
 
2005
Prof. dr. Anton PERENIČ
 
2002
Izr. prof. dr. France BUČAR (  2015)
Dr. Otto VON HABSBURG
Njegova ekscelenca Johannes RAU
Dr. Dušan PETRAČ
Ddr. h. c. Hermann HAKEN
 
2001
Red. prof. dr. José L. ENCARNAÇAO
Red. prof. dr. Thomas A. LIPO
Red. prof. dr. Marijan ŠUNJIĆ
Njegova kraljeva visokost danski princ soprog
 
2000
Red. prof. dr. Alojz KRIŽMAN
Zasl. prof. dr. Tine LAH (  2014)
Dr. Miran MEJAK (  2018)
Zasl. prof. dr. Dane MELAVC (  2019)
Zasl. prof. dr. Dali Đonlagić (  2019)
Red. prof. dr. Ihsan DOGRAMACI
Red. prof. dr. Milton A. JENKINS
Red. prof. dr. Fabio ROVERSI MONACO
Akad. prof. dr. Hugo SCHWEDENWEIN
Red. prof. dr. Günther KUHN