Med letošnjimi Zoisovimi nagrajenci tudi predavatelja UM
Datum objave: 24. 11. 2014
​Z veseljem sporočamo, da sta med letošnjimi Zoisovimi nagrajenci tudi predavatelja Univerze v Maribor:
  • prof. dr. Gorazd Meško - Zoisova nagrada za vrhunske dosežke v ekološki kriminologiji
  • prof. dr. Maja Rupnik - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v mikrobiologiji

Nagrajenci_skupinska1.jpg 

Vir fotografije: WWW.MIZS.GOV.SI


Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v mikrobiologiji
prof. dr. Maja Rupnik

Profesorica doktorica Maja Rupnik je predstojnica Katedre za mikrobiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in vodja Oddelka za mikrobiološke raziskave Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v raziskave bakterije Clostridium difficile. Ta je pomembna povzročiteljica črevesnih okužb, ki se pojavljajo po zdravljenju z antibiotiki. Profesorica Rupnikova je razvila metodo toksinotipizacije za razlikovanje sevov Clostridium difficile glede na spremembe v regiji z zapisom za dva toksina, ki povzročata nastanek bolezenskih znakov. Metoda je zelo pomembna za razvoj novih diagnostičnih preizkusov in cepiv, zato je razumljivo, da profesorica Rupnikova tesno sodeluje tudi z industrijo. Sodelovala je pri odkritju popolnoma novega mehanizma, avtokalize, ki ga uporabljajo bakterijski toksini za vstop v celico. Velik del njenih raziskav je usmerjen tudi v preučevanje črevesne mikrobiote. V ocenjevanem obdobju je objavila 42 znanstvenih in več preglednih člankov, ima skupno več kot 2200 citatov in Hirschev indeks 25. Vodenje številnih domačih in tujih raziskovalnih ter industrijskih projektov ji je omogočilo, da je v Mariboru na novo vzpostavila uspešno raziskovalno skupino na področju medicinske mikrobiologije.


Zoisova nagrada za vrhunske dosežke v ekološki kriminologiji
prof. dr. Gorazd Meško

Profesor doktor Gorazd Meško je redni profesor za kriminologijo in dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Predaval je tudi na mnogih evropskih in ameriških univerzah – tako je od leta 2011 gostujoči profesor na Inštitutu za kriminologijo pri Univerzi v Cambridgeu. Organiziral je številne mednarodne znanstvene dogodke in je član različnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih združenj ter član uredniških odborov pomembnih znanstvenih revij. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo sega na področja kriminologije, penologije, viktimologije, preprečevanja kriminalitete, kazenskega pravosodja in policijske dejavnosti. S teh področij je objavil več kot 80 znanstvenih člankov, 11 znanstvenih in strokovnih monografij in vrsto poglavij v knjigah. V zadnjih desetih letih so bila njegova dela citirana več kot 70-krat, kar profesorja Meška uvršča v podatkovni zbirki SICRIS na prvo mesto slovenskih raziskovalcev na področju kriminologija in socialno delo. 

Doktor Meško je eden od pionirjev na področju ekološke kriminologije na Slovenskem in pobudnik njenega znanstvenega preučevanja v jugovzhodni Evropi. S svojim delom je vplival na uvajanje novih vsebin v visokošolske izobraževalne programe. Pri svojem raziskovanju neguje interdisciplinarni pristop. Njegova dela vsebujejo zamisli, ki so pomembne za razvoj kriminologije kot znanosti tako doma kot tudi v mednarodnem okviru. Dosežki doktorja Meška imajo posebno razvojno razsežnost, saj so podlaga za nadaljnje preučevanje okoljske problematike, še posebej ekološke kriminalitete.

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava