Izbor najboljšega študenta UM
Datum objave: 18. 03. 2014

Univerza v Mariboru v sodelovanju z Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., že drugo leto zapored objavlja razpis za Izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2013/2014.

 


  elektro maribor.jpg         UM logotip 2012.jpg
 
 

 

Namen tega razpisa je nagraditi najboljšega študenta ali študentko za študijsko odličnost ter ga/jo motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se zavedamo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu.

 


Na razpis se lahko prijavijo študentje Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2013/2014 status študenta UM in so v času študija redno napredovali ter so vpisani v:

 


A: najmanj 3. letnik I. stopnje univerzitetnih študijskih programov ali

B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali

C: v študijski program II. stopnje ali

D: absolventsko leto po starih univerzitetnih študijskih programih.

 

 

V prilogi najdete obrazec »Prijava na razpis«, ki ga skupaj  z zahtevanimi prilogami pošljete najkasneje do 18. 4. 2014 na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«. 


 

Vse prijave bo ocenila strokovna  komisija v sestavi univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, strokovni sodelavec iz oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, ter 2 predstavnika študentov. Komisija bo vloge ocenila najkasneje do 20. 5. 2013, rezultati pa bodo objavljeni na spletni Študentskega sveta UM (ssum.um.si), spletni strani Univerze v Mariboru in na spletni strani družbe Elektro Maribor d.d.. 

Nagrada za najboljšega študenta je 650 EUR. Utrinke iz lanskoletne podelitve najdete na spletni strani Študentskega sveta UM. 

Več informacij o potrebnih potrdilih, prilogah in o načinu izbora vlog najdete  v spodnjih prilogah. Za morebitna vprašanja se obrnite na studentskisvet@um.si.

Priloge
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava