Nagrajenci Rektorjevega dne
Datum objave: 16. 10. 2013
Na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, 8. oktobra 2013 je rektor prof. dr. Danijel Rebolj podelil naslednja priznanja in nagrade študentom, zaposlenim in podjetjem oziroma organizacijam:
 
  • rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji:

 

Renata Močnik (FZV)
DSC_7005.jpg
 
 
Tomaž Hribernik (FERI)
DSC_7010.jpg

 

 

 

Nina Trupej (FKKT)
DSC_7016.jpg

 

 
Tine Curk (FNM)
DSC_7020.jpg

 
Tjaša Duh  (EPF)
DSC_7023.jpg

 
Mojca Polh Budja (PEF)
DSC_7027.jpg

 
Klemen Drnovšek (PF)
DSC_7031.jpg

 
Franc Čebulj (FE)
DSC_7033.jpg

Eva Prelog (FG)
DSC_7037.jpg

Simon Meško (FKBV)
DSC_7042.jpg

Tina Cvahte (FL)
DSC_7046.jpg
 
 
Nika Sajko  (FS)
DSC_7049.jpg
 
 
 
Andreja Cavnik (FVV)
DSC_7052.jpg

 

Kaja HERCOG  (FF)
DSC_7056.jpg

Alenka ŠPES (MF)
DSC_7060.jpg

 
Peter Košir FOV)
 
  • nagrada Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne oziroma diplomske naloge študentov Univerze v Mariboru:
o   za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved:
 
Katja Karničnik (MF)
Nastja Kos (MF)
Alenka Koren (MF)
DSC_7078.jpg
 

 

 
o   za področje družboslovnih ved

 

Rok Grkinič (PEF)
DSC_7081.jpg
 

 

 
o   za področje naravoslovnih in matematičnih ved
 
Nina Slapšak (FNM)
DSC_7084.jpg

 
o   za področje umetnosti

 

Tjaša Šimonka (PEF)
 DSC_7087.jpg
 

 

o   za področje tehniških ved 
 
Špela Brglez (FS)
DSC_7092.jpg
 
  • svečana listina Univerze v Mariboru, ki jo univerza podeljuje v znak zahvale za sodelovanje organizacijam, skupnostim, podjetjem in društvom:

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor (za odlično sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju s Fakulteto za zdravstvene vede)

DSC_7095.jpg

 

HEWLETT-PACKARD d.o.o. (za odlično sodelovanje na poslovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju s Fakulteto za organizacijske vede)

 DSC_7099.jpg
 

 

 

  • bronasti ključ Univerze v Mariboru za izredno pomembne uspehe, dosežke in zasluge:
 

 

Barbara Hojnik (FZV)

za izredno natančno in vestno delo ter izjemno požrtvovalnost in pripadnost fakulteti,

DSC_7107.jpg

 

 

Marija Kraner (FF)

za izredno natančno in vestno delo v računovodski službi fakultete ter za izjemno pozitiven odnos do sodelavcev in dela

 DSC_7115.jpg

 

Janko Omerzu (FE)

za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7111.jpg

 
 

Dušica Šteinbauer (FKKT)

za izredno pomembne uspehe, dosežke in zasluge ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7129.jpg

 

 

Milica Pintarič (FG)
za izredno natančno in vestno delo ter izjemno požrtvovalnost in pripadnost fakulteti

DSC_7124.jpg

 

Mateja Novak (FS)

za izredno natančno in vestno delo ter izjemno požrtvovalnost in pripadnost fakulteti

DSC_7119.jpg

 

 

Renata Valentić (EPF)

za dolgoletno strokovno in kakovostno opravljeno delo v Službi za računovodstvo in finance fakultete

DSC_7133.jpg

 
Aleksandra Cingerli (FNM)
za izredno natančno, vestno in požrtvovalno delo v referatu za študentske zadeve,

 

 

Natalija Korošec (FERI)
za izredno pomembne uspehe, dosežke in zasluge ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

 

 

Vesna Ćorić (FOV)
za zelo uspešno, strokovno in zanesljivo delo v Službi za računovodske zadeve fakultete.

     

 

 
  • srebrni ključ Univerze v Mariboru za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge:

 

Ines Gusel (EPF)

za dolgoletno kakovostno in strokovno delo na področju knjižničarstva in za prispevek k razvoju in delovanju knjižnice Ekonomsko-poslovne fakultete,

DSC_7139.jpg

 

 

 

Mojca Garantini (FF)

za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge pri vodenju in organizaciji dela v Miklošičevi knjižnici ter za izjemno pozitiven odnos do sodelavcev in dela ter osebni prispevek k razvoju in ugledu fakultete,

DSC_7144.jpg

 

Nataša Knap (FVV)

za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge ter za osebni prispevek k razvoju in ugledu fakultete.

DSC_7147.jpg

 

Mojca Hribernik (FOV)

za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge ter za osebni prispevek k razvoju in ugledu fakultete,

 

  

  • zlati ključ Univerze v Mariboru za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:

 

Ana Bratuša (FKKT)

za strokovno delo na področju vodenja kadrovske službe fakultete in za prispevek k razvoju Univerze v Mariboru

DSC_7151.jpg

 

Jožica Červek (UKM)

za dolgoletno strokovno in inovativno delo na področju vodenja knjigoveznice, za tehnično podporo pri razstavni in prireditveni dejavnosti ter za prispevek k razvoju Univerze v Mariboru.

DSC_7157.jpg

 

  • bronasti znak Univerze v Mariboru za izredno pomembne uspehe, dosežke in zasluge:

 

doc. dr. Peter Virtič (FE)

za izredno pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju, pri razvoju stroke ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7195.jpg

 

doc. ddr. Teodora Ivanuša (FVV)

za izredno pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju ter razvoju stroke ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7201.jpg

 

asist. dr. Aleš Zamuda (FERI)

za izredno pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju in pri razvoju stroke ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7205.jpg

red. prof. dr. Iztok Takač (MF)

za izredno pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju in pri razvoju stroke ter za osebni prispevek k ugledu fakultete

DSC_7208.jpg

doc. dr. Mateja Ploj Virtič (FNM)

za pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju, za promocijo pomena tehnike med mladimi ter za požrtvovalno in uspešno delo pri vzpostavljanju sistema kakovosti na fakulteti

DSC_7213.jpg

 

izr. prof. dr. Marjana Simonič (FKKT)

za izredno pomembne uspehe in dosežke na znanstvenoraziskovalnem in vzgojno-izobraževalnem področju, pri razvoju stroke ter za osebni prispevek k ugledu fakultete.
DSC_7219.jpg

 
 
doc. dr. Alenka Brezavšček (FOV)
za uspešno pedagoško, strokovno in znanstvenoraziskovalno delo na predmetnem področju stohastičnih procesov in zanesljivosti in razpoložljivosti sistemov
 
  • srebrni znak Univerze v Mariboru za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge:

 

doc. dr. Ana Habjanič (FZV)

za večletno vestno opravljanje pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega dela na fakulteti

DSC_7223.jpg

 

doc. dr. Iztok Palčič (FS)

za večletno vestno opravljanje pedagoškega, strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti

DSC_7226.jpg

 

izr. prof. dr. Metka Sitar (FG)

za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem in strokovnem delu, ki so pomembneje prispevali k celovitemu razvoju Fakultete za gradbeništvo ter k uspešnemu sodelovanju z drugimi mednarodnimi inštitucijami in gospodarskimi družbami

DSC_7231.jpg

 

izr. prof. dr. Dušan Zbašnik (EPF)

za izjemne dosežke pri opravljanju pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela ter za prispevek k razvoju Ekonomsko-poslovne fakultete

DSC_7235.jpg

red. prof. dr. Goran Vukovič (FOV)

za uspešno pedagoško, strokovno in znanstvenoraziskovalno delo na predmetnem področju marketinga v izobraževanju na Fakulteti za organizacijske vede


DSC_7240.jpg


  • zlati znak Univerze v Mariboru za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge:

 

 red. prof. dr.  Matjaž Hriberšek (FS)

za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge ter za uspešno izobraževalno in raziskovalno delo na predmetnem področju energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva Fakultete za strojništvo

DSC_7244.jpg

 

red. prof. dr. Mojca Škerget (FKKT)

za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge ter za uspešno izobraževalno in raziskovalno delo na predmetnem področju kemijsko inženirstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

DSC_7249.jpg

Po zaključeni uradni podelitvi priznanj so se na ploščadi pred rektoratom predstavili študentje s svojimi projekti in izjemnimi rezultati. Svoje neštete aktivnosti pa so predstavili tudi predstavniki Študentskega sveta Univerze v Mariboru in druga študentska društva.

 

DSC_7305.jpg DSC_7349.jpg

DSC_7363.jpg  DSC_7359.jpg

DSC_7366.jpg  DSC_7383.jpg


DSC_7397.jpg  DSC_7439.jpg

Več fotografij na ogled v fotogaleriji in na naslovu info@mihamatavz.com.

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava