Medicinski fakulteti mednarodni certifikat odličnosti
Datum objave: 3. 09. 2013

Na kongresu Mednarodnega združenja  za medicinsko izobraževanje (AMEE – Association for Medical Education in Europe), ki se je od 26. do 29. 8. 2013 odvijal v Pragi, je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru prejela visoko priznanje ASPIRE za odličnost na področju vključenosti študentov v procese izobraževanja na medicinski fakulteti. Na kongresu je sodelovalo več kot 3000 udeležencev, za certifikat odličnosti pa se je potegovalo 12 medicinskih fakultet, šest jih je certifikat doseglo: Southern Illinois University, ZDA; Aga Khan University, Pakistan; International Medical University, Malezija; University of Western Australia, Avstralija; University of Minho, Portugalska in ne nazadnje: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Certifikat odličnosti je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru prejela za 5 let, tako da bo treba kulturo odličnosti razvijati in negovati ter se nenehno potrjevati: »Naš senat je zato tudi sprejel petletni načrt nadaljnjega razvoja vključenosti študentov na naši fakulteti,« je poudaril dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Krajnc.

 

62425_ASPIRE-Logo večji.jpg

 
ASPIRE certifikat, ki ga je prejela Medicinska fakulteta, predstavlja mednarodno priznano odličnost glede na jasno opredeljene in vnaprej določene kriterije, ki so za področje vključenosti študentov razdeljeni v štiri sklope s petindvajsetimi kriteriji. V prvem roku prijav se je za področje vključenosti študentov v izobraževalne procese medicinske fakultete tako prijavilo 12 fakultet: »Na Medicinski fakulteti že od ustanovitve izjemno podpiramo vključevanje študentov v upravljanje fakultete, v izvajanje in razvijanje študijskega programa, v raziskovanje in aktivno udejstvovanje študentov na konferencah doma in po svetu, tudi s področja izobraževanja v medicini ter v izvajanju projektov v okolju,« je izpostavil dekan prof. dr. Ivan Krajnc.
 
ASPIRE iniciativa je projekt pod okriljem mednarodnega združenja za izobraževanje v medicini (AMEE) in se je razvil kot protiutež rangirnim lestvicam univerz, ki ugotavljajo predvsem odličnost v raziskovanju. ASPIRE išče predvsem odličnost v izobraževanju v duhu delati vsakodnevne stvari izjemno dobro (anleško: doing ordinary thing extraordinary well). Ob akreditaciji je certifikat odličnosti nujen za mednarodno uveljavitev fakultete. ASPIRE je tako v letu 2013 razpisal dva termina za prijave medicinskih fakultet za pridobitev certifikata odličnost na enem oziroma treh  področjih: vključenost študentov, ocenjevanje študentov in družbena odgovornost. » Število področij za ocenjevanje odličnosti medicinskih fakultet se bo v prihodnjih letih še povečevalo, eno naslednjih je npr. odličnost na področju vpliva medicinske fakultete na zdravstvo,« je izpostavil prof. dr. Ivan Krajnc in poudaril, da ocenjevalni kriteriji kažejo smer, kamor se mora razvijati tudi  druga slovenska medicinska fakulteta: »V mednarodnem okolju bomo cenjeni in opazni le z izpolnjenimi kriteriji odličnosti«.
 
Ekipa študentov in mladih zdravnikov (Marko Zdravković, dr. med., Kristijan Jejčič, dr. med., Nina Pivec, dr. med., Eva Nike Cvikl, prodekanja študentka) pod pokroviteljstvom dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivana Krajnca je prijavo pripravljala štiri mesece. Na kongresu AMEE je bila prijava ocenjena kot odlična, mnenja uglednih  mednarodnih recenzentov pa pomenijo tudi pomembno referenco za eno mlajših medicinskih fakultet.
 
Na kongresu AMEE so študentje in mladi zdravniki, ki so pripravljali prijavo za dosego certifikata odličnosti, organizirali tudi delavnico, na kateri so drugim udeležencem predstavili potek prijave – delavnice se je udeležilo 13 udeležencev iz Anglije, Združenih držav Amerike, Slovaške, Poljske, z Bližnjega Vzhoda.  Mednarodno javnost je zelo zanimalo, kako so se na naši fakulteti lotili zahtevnega projekta, in to še preden je bilo jasno, da je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru dobila certifikat odličnosti.
 
Visokošolski učitelji in študenti Medicinske fakultete UM so se v štirih letih že večkrat predstavili na AMEE-jevih kongresih – doslej so več kot uspešno predstavili osem posterjev, imeli štiri predavanja in kot rečeno, letos še delavnico. »Prispevki naših študentov na kongresih AMEE kažejo na njihovo veliko vključenost v študijski proces, imamo izjemno razvit tutorski sistem, razvili smo številne izbirne predmete po zgledu tujih medicinskih fakultet, npr. propedevtika v medicini, študentje se intenzivno vključujejo v učenje v simulacijskem laboratoriju, oblikovali smo center za izobraževanje v medicini, dosežen certifikat pa pomeni po eni strani veliko priznanje fakulteti, ki deluje devet let, po drugi strani pa izjemno obvezo za visokošolske učitelje in študente,« pravi dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Krajnc.

 

 
 
Na teh spletnih straneh so tudi navedeni vsi dobitniki priznanj:
 
 
 

 

 
 
Dodatne informacije:
- red. prof. dr. Ivan Krajnc, dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, e'mail: ivan.krajnc@uni-mb.si; tel. 02 234 56 01, 031 371 042
- Eva Nike Cvikl, prodekanja študentka Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, e'mail: eva-nike.cvikl@uni-mb.si
- Marko Zdravković, dr. med., Center za razvoj izobraževanja v medicini, e'mail: markozdravkovic@gmail.com
 
- Kristijan Jejčič, dr. med., nekdanji prodekan študent, specializant psihiatrije, e'mail: kristijan.jejcic@gmail.com
 

 

 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava