Na UM je potekala promocija doktorjev znanosti
Datum objave: 4. 10. 2021

​V četrtek, 30. septembra 2021 je potekala promocija doktorjev znanosti. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je promoviral devet novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Mariboru:

 

  • Urška Kupec (PF)

M​entorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Naslov: Prost pretok zač​asnih ukrepov v civilnih zadevah v EU in njihovi učinki                

 

  • Irena Merc (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Izterjava obveznosti na podlagi pomanjkljivo določenega izvršilnega naslova    

  

  •  Katja Meško​​ Kuralt (PF)

Mentorica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Naslov: Vpliv (ne)uporabe gensko spremenjenih organizmov na pravico do zdravstvenega varstva – primerjalnopravni vidik

                                                                                      

  • Mag. Mojca Tancer Verboten (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček

Naslov: Posebnosti delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev   

                           

  • Mag. Vanja Verdel Kokol (PF)

Mentor: red. prof. dr. Damjan Korošec

Naslov: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem

                                                         

  • Vili Kurnik (FKBV)

Mentor: red. prof. dr. Mario Lešnik

Naslov: Razvoj novih formulacij fungicidov na podlagi bakra za zatiranje bolezni pečkatih sadnih rastlin

 

  • Muha​mmad Ali (FNM)

Mentorica: red. prof. dr. Nataša Vaupotič

Naslov: Diffraction Gratings Formed by Bent-Core Liquid Crystals in the Twist – Bend Nematic Phase

 

  • Tina Bizjak (MF)

Mentor: red. prof. dr. Igor But

Naslov: Genetski polimorfizmi in izražanje genov, povezanih z nastankom centralnega zdrsa maternice    

 

  • Klavdija Zirngast (FKKT)

Mentorica: red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič

Naslov: Sinteza fleksibilnih trajnostnih (bio)kemijskih procesov in mrež v pogojih negotovosti


​Iskrene čestitke!

21270X6829.jpg Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava